Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Щодо поширення 180-денного строку розрахунків за експортною операцією у випадку незавершення таких розрахунків на дату набуття чинності постановою Правління НБУ від 25.05.2017 р. № 41 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України" (лист ДФС від 12.09.2017 р. № 1929/6/99-95-42-03-15/ІПК)

Щодо поширення 180-денного строку розрахунків за експортною операцією у випадку незавершення таких розрахунків на дату набуття чинності постановою Правління НБУ від 25.05.2017 р. № 41 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України" (лист ДФС від 12.09.2017 р. № 1929/6/99-95-42-03-15/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 12.09.2017 р. № 1929/6/99-95-42-03-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула лист про надання індивідуальної податкової консультації щодо поширення 180-денного строку розрахунків за експортною операцією у випадку незавершення таких розрахунків на дату набуття чинності постановою Правління Національного банку України від 25 травня 2017 року N 41 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України" і повідомляє таке.

Відповідно до частини першої статті 1 Закону України від 23 вересня 1994 року N 185/94-ВР "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (далі - Закон N 185) виручка резидентів у іноземній валюті від експорту продукції підлягає зарахуванню на їх валютні рахунки в уповноважених банках у строки виплати заборгованостей, зазначені в контрактах, але не пізніше 180 календарних днів з дати митного оформлення (виписки вивізної вантажної митної декларації) такої продукції, що експортується, а в разі експорту робіт, транспортних послуг - з моменту підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт, надання транспортних послуг. Перевищення зазначеного строку потребує висновку центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку. Виручка резидента за експортним зовнішньоекономічним договором (контрактом) вважається перерахованою на його банківський рахунок за заявою резидента, якщо належна сума врегульована Експортно-кредитним агентством.

Вимоги частини першої статті 1 Закону N 185 не поширюються на експорт послуг (крім транспортних і страхових), прав інтелектуальної власності, авторських та суміжних прав.

Імпортні операції резидентів, які здійснюються на умовах відстрочення поставки, в разі, коли таке відстрочення перевищує 180 календарних днів з моменту здійснення авансового платежу або виставлення векселя на користь постачальника продукції (робіт, послуг), що імпортується, потребують висновку центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку (частина перша статті 2 Закону N 185).

Відповідно до частини п’ятої статті 1 та частини четвертої статті 2 Закону N 185 НБУ має право запроваджувати на строк до шести місяців інші строки розрахунків, ніж ті, що визначені частинами першими статей 1, 2 Закону N 185.

Так, пунктом 1 постанови Правління НБУ від 13 грудня 2016 року N 410 "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України" (далі - Постанова N 410) було визначено, що розрахунки за операціями з експорту та імпорту товарів, передбачені в статтях 1, 2 Закону N 185, здійснювалися у строк, що не перевищує 120 календарних днів.

Постановою Правління НБУ від 25 травня 2017 року N 41 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України" (далі - Постанова N 41), яка набрала чинності 26.05.2017 р., пункт 1 Постанови N 410 скасовано.

Враховуючи викладене, починаючи з 26.05.2017 р., розрахунки за експортними операціями, крім експорту послуг, прав інтелектуальної власності, авторських та суміжних прав, та імпортними операціями, передбаченими статтями 1, 2 Закону N 185, здійснюються у строк, що не перевищує 180 календарних днів.

Якщо станом на 26.05.2017 р. не закінчився 120-денний строк розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів, то такі розрахунки здійснюються у строк, що не перевищує 180 календарних днів.

фото автора В фокусе
Амброзяк Наталья Подаем бенефициаров: когда и как [время пришло]...
63650 224
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям
Спасибо, что читаете сайт Бухгалтер 911 Войдите и читайте дальше бесплатно