Подпишитесь на рассылку

Подпишитесь

и получайте свежие новости и специальные предложения
  • Щодо практичного застосування положень, визначених у пунктах 21, 31 та 39 Порядку формування ціни на продукцію, роботи, послуги оборонного призначення у разі, коли відбір виконавців з постачання (закупівлі) такої продукції, робіт, послуг здійснюється без застосування конкурентних процедур, затвердженого постановою КМУ від 08.08.2016 р. № 517 (лист ДФС від 05.10.2016 р. № 10544/Л/99-99-15-03-02-14)

Щодо практичного застосування положень, визначених у пунктах 21, 31 та 39 Порядку формування ціни на продукцію, роботи, послуги оборонного призначення у разі, коли відбір виконавців з постачання (закупівлі) такої продукції, робіт, послуг здійснюється без застосування конкурентних процедур, затвердженого постановою КМУ від 08.08.2016 р. № 517 (лист ДФС від 05.10.2016 р. № 10544/Л/99-99-15-03-02-14)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 05.10.2016 р. № 10544/Л/99-99-15-03-02-14

Про розгляд звернення

 

Державна фіскальна служба України розглянула звернення платника податку щодо практичного застосування положень, визначених у пунктах 21, 31 та 39 Порядку формування ціни на продукцію, роботи, послуги оборонного призначення у разі, коли відбір виконавців з постачання (закупівлі) такої продукції, робіт, послуг здійснюється без застосування конкурентних процедур, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2016 року № 517 (далі – Порядок № 517) та повідомляє.

Відповідно до підпункту 194.1.1 пункту 194.1 статті 194 ПКУ податок на додану вартість становить 20 відс., 7 відс. бази оподаткування ПДВ та додається до ціни товару/послуги.

Згідно з підпунктами «а» і «б» пункту 185.1 статті 185 ПКУ об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до статті 186 ПКУ розташоване на митній території України.

Під постачанням товарів розуміється будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду. (підпункт 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 ПКУ).

Під постачанням послуг розуміється будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об'єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об'єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності. (підпункт 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 ПКУ).

Пунктом 188.1 статті 188 ПКУ визначено, що база оподаткування ПДВ операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної вартості з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім акцизного податку на реалізацію суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, що справляється з вартості послуг стільникового рухомого зв'язку, податку на додану вартість та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками - суб'єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів (крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів).

При цьому база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг не може бути нижче ціни придбання таких товарів/послуг, база оподаткування операцій з постачання самостійно виготовлених товарів/послуг не може бути нижче звичайних цін, а база оподаткування операцій з постачання необоротних активів не може бути нижче балансової (залишкової) вартості за даними бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів - виходячи із звичайної ціни), за винятком:

товарів (послуг), ціни на які підлягають державному регулюванню;

газу, який постачається для потреб населення.

До складу договірної (контрактної) вартості включаються будь-які суми коштів, вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платнику податків безпосередньо покупцем або через будь-яку третю особу у зв'язку з компенсацією вартості товарів/послуг.

Порядком № 517 визначено механізм формування ціни на продукцію, роботи, послуги оборонного призначення, які закуповуються державними замовниками за державним оборонним замовленням у разі, коли відбір виконавців з постачання (закупівлі) такої продукції, робіт, послуг здійснюється без застосування конкурентних процедур.

Пунктами 20 і 21 Порядку № 517 визначено формулу та перелік складових на підставі яких формується виробнича собівартість продукції оборонного призначення (ВС). При цьому до складу виробничої собівартості (ВС) включається ПДВ, який сплачений у складі вартості товарів/послуг, придбаних з ПДВ, які використовуються для виробництва продукції оборонного призначення, постачання якої згідно із законодавством звільняється від обкладення ПДВ.

Пунктом 31 Порядку № 517 визначено перелік складових на підставі яких формується ціна на виконання дослідних робіт оборонного призначення та створення нематеріальних активів.

Пунктом 39 Порядку № 517 визначено перелік складових на підставі яких формується ціна виконання робіт з ремонту та модернізації озброєння та військової техніки під час виконання державного оборонного замовлення.

Враховуючи викладене, платник ПДВ при здійсненні операції з постачання товарів/послуг (у тому числі з виконання дослідних робіт оборонного призначення та створення нематеріальних активів і  виконання робіт з ремонту та модернізації озброєння та військової техніки під час виконання державного оборонного замовлення) включає податок на додану вартість до складу вартості (ціни) таких товарів/послуг та сплачує суму податку до бюджету, крім випадків, коли така операція звільняється від оподаткування ПДВ відповідно до норм ПКУ.  

Разом з цим повідомляємо, що відповідно до пункту 32 підрозділу 2 розділу XX ПКУ тимчасово, на період проведення антитерористичної операції (далі – АТО) та/або запровадження воєнного стану відповідно до законодавства, звільняються від оподаткування ПДВ операції з ввезення на митну територію України та постачання на митній території України, зокрема продукції оборонного призначення, визначеної такою згідно з пунктом 9 статті 1 Закону України від 03 березня 1999 року № 464-XIV «Про державне оборонне замовлення» (далі – Закон № 464), що класифікується за відповідними групами, товарними позиціями та підкатегоріями УКТ ЗЕД.

На сьогодні перелік такої продукції визначено у пункті 32 підрозділу 2 розділу XX ПКУ.

З метою застосування пільгового режиму оподаткування ПДВ відповідно до пункту 32 підрозділу 2 розділу XX ПКУ в договорі на постачання продукції оборонного призначення необхідно зазначити, що вказана продукція постачається для використання в оборонних цілях при проведенні АТО та/або при запровадженні воєнного стану.

Враховуючи викладене, операції з ввезення на митну територію України та постачання на митній території України (в тому числі виробленої на митній території України) продукції оборонного призначення, визначеної такою згідно з пунктом 9 статті 1 Закону № 464, за встановленими пунктом 32 підрозділу 2 розділу XX ПКУ групами, товарними позиціями та підкатегоріями УКТ ЗЕД, звільняються від оподаткування ПДВ незалежно від того, хто виробляє та закуповує таку продукцію, якщо закупівля відбувається для цілей АТО.

Операції з постачання продукції оборонного призначення за кодами УКТ ЗЕД, які не визначені пунктом 32 підрозділу 2 розділу XX ПКУ, підлягають оподаткуванню ПДВ за ставкою 20 відсотків, у тому числі і у випадку постачання такої продукції для цілей АТО.

При цьому норми пункту 32 підрозділу 2 розділу XX ПКУ не поширюються на продукцію оборонного призначення, яка має походження з країни, визнаної державою-окупантом згідно із законом України та/або визнаною державою-агресором по відношенню до України згідно із законодавством, або ввозиться з території такої держави-окупанта (агресора), та/або з окупованої території України, визначеної такою згідно із законом України.

Норми пункту 32 підрозділу 2 розділу XX ПКУ також не поширюються на операції з постачання (виконання) послуг (робіт) з ремонту, переобладнання, установки обладнання на військову техніку тощо.

Щодо можливості застосування положень Порядку № 517 до цивільно-правових відносин, що виникли до дати набрання чинності Порядку № 517, а саме до 18.08.2016, повідомляємо, що згідно зі статтею 58 Конституції України закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи.

 
 

В.о. заступника Голови

М.В. Продан

ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления