при подписке на рассылку
gift_icon
  • Щодо практичного застосування норм Податкового кодексу України (лист ДФС від 06.10.2016 р. № 21767/6/99-99-15-03-02-15)

Щодо практичного застосування норм Податкового кодексу України (лист ДФС від 06.10.2016 р. № 21767/6/99-99-15-03-02-15)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 06.10.2016 р. № 21767/6/99-99-15-03-02-15

Про надання відповіді

 

         Державна фіскальна служба України розглянула звернення платника податку щодо практичного застосування норм Податкового кодексу України (далі - Кодекс) та, керуючись статтею 52 Кодексу, повідомляє.

         Питання 1. Щодо включення до бази оподаткування ПДВ орендодавця отриманого від орендаря відшкодування (компенсації) всіх видів витрат, пов’язаних з послугами з надання майна в оренду, у тому числі й таких складових, як земельний податок,  орендна плата за землю, податок на нерухоме майно, транспортний податок, вартість витрат на комунальні послуги та енергоносії, повідомляємо, що відповідь на порушені питання надано листом ДФС від 04.08.2016 № 26395/7/99-99-15-03-02-17, який розміщено на офіційному веб-порталі ДФС. Вказаний лист підприємство може використовувати у своїй роботі.

         Питання 2. Щодо включення до бази оподаткування ПДВ кредитодавця отриманої від позичальника компенсації витрат на державну реєстрацію права іпотеки/заборони на відчуження предмета іпотеки, зміни записів до Державного реєстру прав щодо права іпотеки/заборони на відчуження предмета іпотеки.

         Згідно з підпунктом "б" пункту 185.1 статті 185 Кодексу об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 Кодексу.

         При цьому постачання послуг - будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об'єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об'єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності (підпункт 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 Кодексу).

         Відповідно до пункту 188.1 статті 188 Кодексу до бази оподаткування включаються вартість товарів/послуг, які постачаються (за виключенням суми компенсації на покриття різниці між фактичними витратами та регульованими цінами (тарифами) у вигляді виробничої дотації з бюджету та/або суми відшкодування орендодавцю - бюджетній установі витрат на утримання наданого в оренду нерухомого майна, на комунальні послуги та на енергоносії), та вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платнику податків безпосередньо отримувачем товарів/послуг, поставлених таким платником податку.

         Відносини, що виникають у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, регулюються Законом України від 1 липня 2004 року № 1952-IV „Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”.

         Порядок державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1127 „Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” (далі – Порядок № 1952-IV).

         Пунктом 6 Порядку № 1952-IV визначено, що державна реєстрація прав проводиться за заявою заявника шляхом звернення до суб'єкта державної реєстрації прав або нотаріуса, крім випадків, передбачених цим порядком. Державна реєстрація обтяжень, накладених під час примусового виконання рішень відповідно до закону, проводиться державним виконавцем без подання заяви заявником (пункт 35 Порядку № 1952-IV).

Враховуючи вказані положення Кодексу та відсутність інформації про умови угод, укладених між кредитодавцем та позичальником стосовно компенсації витрат на державну реєстрацію права іпотеки/заборони на відчуження предмета іпотеки, зміни записів до Державного реєстру прав щодо права іпотеки/заборони на відчуження предмета іпотеки, ДФС пропонує повторно звернутись за отриманням консультації до контролюючого органу з наданням відповідних документів щодо укладених угод.

         Питання 3.  Щодо практичного застосування підпункту 197.1.21 статті 197 Кодексу.

         Відповідно до підпункту 197.1.21 пункту 197.1 статті 197 Кодексу звільняються від оподаткування операції з постачання (продажу, передачі) земельних ділянок, земельних часток (паїв), крім тих, що розміщені під об'єктами нерухомого майна та включаються до їх вартості відповідно до законодавства (з урахуванням положень абзацу першого підпункту 197.1.13 пункту 197.1 статті 197 Кодексу).

         Таким чином, якщо здійснюється операція з поставки (продажу, передачі) земельної ділянки, що знаходиться під об'єктом нерухомості, як окремого об'єкта, то така операція з відчуження звільняється від оподаткування ПДВ (за умови відображення в обліку придбання такої ділянки як окремого об'єкта).

         У випадку, коли здійснюються операції з поставки (продажу, передачі) об'єкта нерухомості разом із землею, яка знаходиться під таким об'єктом та обліковується у загальній вартості об'єкта нерухомості (включається до його вартості), то такі операції підлягають оподаткуванню ПДВ на загальних підставах.

         Частиною четвертою статті 334 Цивільного кодексу України встановлено, що права на нерухоме майно, які підлягають державній реєстрації, виникають з дня такої реєстрації відповідно до закону.

 

В.о. заступника Голови

М.В. Продан

Отключить рекламу