Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Подпишитесь!


  • Щодо практичного застосування норм податкового законодавства (лист ДФС від 29.12.2017 р. № 3200/6/99-99-13-02-03-15/ІПК)

Щодо практичного застосування норм податкового законодавства (лист ДФС від 29.12.2017 р. № 3200/6/99-99-13-02-03-15/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 29.12.2017 р. № 3200/6/99-99-13-02-03-15/ІПК

Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), розглянула звернення щодо практичного застосування норм податкового законодавства і в межах компетенції повідомляє.

Правові та організаційні засади здійснення архітектурної діяльності визначено Законом України від 20 травня 1999 року N 687-ХIV "Про архітектурну діяльність" (далі - Закон N 687), відповідно до ст. 17 якого відповідальні виконавці окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, проходять професійну атестацію. Перелік таких видів робіт (послуг) і порядок професійної атестації встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Згідно з п. 2 Порядку проведення професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням обєктів архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 року N 554, професійна атестація виконавця - це процедура, під час проведення якої підтверджується професійна спеціалізація, рівень кваліфікації і знань виконавця.

При цьому з метою реалізації вимог ст. 17 Закону N 687 Атестацііїною архітектурно-будівельною комісією (далі - Комісія) затверджено Порядок проведення іспиту відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, які проходять професійну атестацію (далі - Порядок) (протокол N 1 від 25.11.2011 р.), згідно з п. 4 якого до складання іспиту допускаються відповідальні виконавці окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, які, зокрема прослухали курс підготовки до професійної атестації за програмами, погодженими Комісією.

Статтею 18 Закону України від 5 вересня 2017 року N 2145-VIII "Про освіту" встановлено, що післядипломна освіта включає, зокзема, підвищення кваліфікації - це набуття особою нових та/або вдосконалення раніше набутих компетентностей у межах професійної діяльності або галузі знань.

Засади професійного навчання працівників визначаються законом.

Згідно зі ст. 1 Закону України від 12 січня 2012 року N 4312-VI "Про професійний розвиток працівників" (далі - Закон N 4312) професійне навчання працівників - це процес цілеспрямованого формування у працівників спеціальних знань, розвиток необхідних навичок та вмінь, що дають змогу підвищувати продуктивність праці, максимально якісно виконувати функціональні обов'язки, освоювати нові види професійної діяльності, що включає первинну професійну підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації працівників відповідно до потреб виробництва.

Статтею 6 Закону N 4312 передбачено, що організація професійного навчання працівників здійснюється роботодавцями з урахуванням потреб власної господарської або іншої діяльності відповідно до вимог законодавства.

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Кодексу, відповідно до пп. 162.1.1 п. 162.1 ст. 162 якого платниками податку є, зокрема, фізична особа - резидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні.

Згідно з пп. 163.1.1 п. 163.1 ст. 163 Кодексу об’єктом оподаткування резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід.

Статтею 165 Кодексу встановлено виключний перелік доходів, які включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку зокрема, сума витрат роботодавця у зв’язку з підвищенням кваліфікації (перепідготовкою) платника податку згідно із законом (пп. 165.1.37 п. 165.1 ст. 165 Кодексу).

Перелік доходів, які включаються до загального місячного оподатковуваного доходу платника податку визначено п. 164.2 ст. 164 зокрема дохід, отриманий таким платником як додаткове благо (крім випадків передбачених ст. 165 Кодексу) у вигляді вартості безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг), визначеної за правилами звичайної ціни (пп. "е" пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Кодексу).

Відповідно до п. 167.1 ст. 167 Кодексу ставка податку становить 18 відс. бази оподаткування щодо доходів, нарахованих (виплачених, наданих) платнику (крім випадків, визначених у пунктах 167.2 - 167.5 цієї статті).

Нарахування, утримання та сплата (перерахування) податку на доходи фізичних осіб до бюджету здійснюються у порядку, встановленому ст. 168 Кодексу.

З метою уникнення неоднозначного трактування норм податкового законодавства у частині оподаткування доходів фізичних осіб необхідно детальне вивчення документів (матеріалів), які стосуються порушеного питання.

Згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податку якому надано таку консультацію.

фото автора В фокусе
Ушакова Лилия Карантин выходного дня. Куда девать работников? [юрикам и ФОПам]...
25978 34
Курсы валют
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд