Отключить рекламу

Подпишитесь!


  • Щодо практичного застосування норм податкового законодавства (лист ДФС від 16.04.2018 р. № 1576/5/99-99-13-02-03-16/ІПК)

Щодо практичного застосування норм податкового законодавства (лист ДФС від 16.04.2018 р. № 1576/5/99-99-13-02-03-16/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 16.04.2018 р. № 1576/5/99-99-13-02-03-16/ІПК

Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), розглянула лист щодо практичного застосування норм податкового законодавства і в межах компетенції повідомляє.

Відповідно до ст. 46 Закону України від 09.07.2003 р. N 1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" передбачено виплату пенсії за минулий час.

Так, нараховані суми пенсії, на виплату яких пенсіонер мав право, але не отримав своєчасно з власної вини, виплачуються за минулий час, але не більше ніж за три роки до дня звернення за отриманням пенсії. У цьому разі частина суми нестриманої пенсії, але не більш як за 12 місяців, виплачується одночасно, а решта суми виплачується щомісяця рівними частинами, що не перевищують місячного розміру пенсії.

Нараховані суми пенсії, не отримані з вини органу, що призначає і виплачує пенсію, виплачуються за минулий час без обмеження будь-яким строком з нарахуванням компенсації втрати частини доходів.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів регулюються Податковим кодексом України (далі - Кодекс), розділом IV якого визначено порядок оподаткування доходів фізичних осіб п. 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу.

Платником податку на доходи фізичних осіб та військового збору є, зокрема, фізична особа - резидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні (п. 162.1 ст. 162, пп. 1.1 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу).

Згідно з пп. 163.1.1 п. 163.1 ст. 163 розділу IV Кодексу об’єктом оподаткування фізичної особи - резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід.

Відповідно до пп. "е" пп. 165.1.1 п. 165.1 ст. 165 Кодексу не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку, зокрема сума пенсій (включаючи суму їх індексації, нараховану відповідно до закону), отримувана платником податку з Пенсійного фонду України згідно із законом, крім випадку, визначеного пп. 164.2.19 п. 164.2 ст. 164 Кодексу.

Крім того, звільняються від оподаткування військовим збором доходи, що згідно з розділом IV Кодексу не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичної особи (не підлягають оподаткуванню) (пп. 1.7 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу).

Згідно з пп. 164.2.19 п. 164.2 ст. 164 Кодексу (у редакції Закону України від 28 грудня 2014 року N 71-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи", який набрав чинності з 01.01.2015 р.) до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включалися, зокрема, суми пенсій (включаючи суму їх індексації, нараховану відповідно до закону), отримуваних платником податку з Пенсійного фонду України згідно із законом, якщо їх розмір перевищує три розміри мінімальної Заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року, - у частині такого перевищення.

Законом України від 2 червня 2016 року N 1411-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування пенсій", який набрав чинності з 01.07.2016 р., абзац перший пп. 164.2.19 п. 164.2 ст. 164 Кодексу викладено в редакції, згідно з якою до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податків включаються, зокрема, суми пенсій (включаючи суму їх індексації, нараховану відповідно до закону), отримуваних платником податку з Пенсійного фонду України згідно із законом, якщо їх розмір перевищує десять розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (у розрахунку на місяць), встановленого на 1 січня звітного податкового року, - у частині такого перевищення.

Нарахування, утримання та сплата (перерахування) податку на доходи фізичних осіб та військового збору до бюджету здійснюються у порядку, встановленому ст. 168 Кодексу.

Податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов’язаний утримувати податок на доходи фізичних осіб та військовий збір із суми такого доходу за його рахунок використовуючи ставку податку 18 відс., визначену в ст. 167 Кодексу, та ставку військового збору 1,5 відс., визначену в пп. 1.3 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу (пп. 168.1.1 п. 168.1 ст. 168 Кодексу).

Якщо оподатковуваний дохід нараховується податковим агентом, але не виплачується (не надається) платнику податку, то податок, який підлягає утриманню з такого нарахованого доходу, підлягає перерахуванню до бюджету податковим агентом у строки, встановлені цим Кодексом для місячного податкового періоду (пп. 168.1.5 п. 168.1 ст. 168 Кодексу).

Рішенням Конституційного Суду України від 27 лютого 2018 року N 1-р/2018 визначено, що не відповідає Конституції України (є неконституційним), положення абзацу першого пп. 164.2.19 п. 164.2 ст. 164 Кодексу, яким передбачено, що до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються суми пенсій (включаючи суму їх індексації, нараховану відповідно до закону) або щомісячного довічного грошового утримання, отримуваних платником податку з Пенсійного фонду України чи бюджету згідно із законом, якщо їх розмір перевищує десять розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (у розрахунку на місяць), встановленого на 1 січня звітного податкового року, - у частині такого перевищення, а також пенсій з іноземних джерел, якщо згідно з міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, такі пенсії підлягають оподаткуванню чи не оподатковуються в країні їх виплати.

При цьому положення абзацу першого пп. 164.2.19 п. 164.2 ст. 164 Кодексу, визнане неконституційним, втрачає чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України цього Рішення.

Враховуючи зазначене, нараховані податковим агентом платнику податку - фізичній особі, суми пенсій з 01.01.2015 р. до 27.02.2018 р. оподатковувалися податком на доходи фізичних осіб та військовим збором на загальних підставах.

Водночас, оскільки положення абзацу першого пп. 164.2.19 п. 164.2 ст. 164 Кодексу втратило чинність з 27.02.2018 р., то починаючи саме з цієї дати нараховані суми пенсій не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку, тобто не оподатковуються.

Отключить рекламу
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться