Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Щодо права на включення до податкового кредиту сум ПДВ, сплачених офіційним дистриб’ютором покупцю продукції у складі винагороди (мотиваційних та стимулюючих виплат) за досягнення відповідних показників, спрямованих на стимулювання збуту продукції (лист ДФС у Дніпропетровській області від 03.08.2017 р. № 1465/ІПК/04-36-12-01-16)

Щодо права на включення до податкового кредиту сум ПДВ, сплачених офіційним дистриб’ютором покупцю продукції у складі винагороди (мотиваційних та стимулюючих виплат) за досягнення відповідних показників, спрямованих на стимулювання збуту продукції (лист ДФС у Дніпропетровській області від 03.08.2017 р. № 1465/ІПК/04-36-12-01-16)

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ЛИСТ

 від 03.08.2017 р. № 1465/ІПК/04-36-12-01-16

Згідно з пп. 14.1.108 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI (далі – ПКУ) маркетингові послуги (маркетинг) – послуги, що забезпечують функціонування діяльності платника податків у сфері вивчання ринку, стимулювання збуту продукції (робіт, послуг), політики цін, організації та управлінні руху продукції (робіт, послуг) до споживача та післяпродажного обслуговування споживача в межах господарської діяльності такого платника податків.

Одним із методів, які використовуються постачальниками для просування товарів на ринку, є сплата мотиваційних виплат (премій, бонусів, інших заохочень) на користь третіх осіб (організацій, які придбавають товари у постачальника та здійснюють їх збут (дистриб'ютори), які є винагородою за досягнення певних економічних показників третіми особами (дистриб'юторами) у межах своєї основної діяльності та сприяють пожвавленню збуту товарів постачальника, стимулюють просування товарів у каналах дистрибуції.

Оскільки мотиваційні та стимулюючі виплати (премії, бонуси, інші заохочення), які сплачуються офіційним дистриб'ютором (постачальником продукції (робіт, послуг)), зокрема, за точність закупівельних прогнозів, виконання узгодженого плану закупівель, дотримання асортименту товарів, спрямовуються на стимулювання збуту продукції (робіт, послуг), такі витрати відносяться до маркетингових послуг.

Відповідно до п. 185.1 ст. 185 ПКУ об'єктом оподаткування податком на додану вартість є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до ст. 186 ПКУ.

Постачання послуг, згідно з пп. 14.1.185 п. 14.1 ст. 14 ПКУ – будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об'єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об'єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності.

Отже, при наданні продавцем винагороди (бонусу) покупцю у зв'язку з досягненням певних обсягів постачання товарів, придбаних у такого продавця, об'єктом оподаткування ПДВ є маркетингові послуги, які надаються покупцем, а мотиваційні та стимулюючі виплати, в свою чергу, є компенсацією вартості таких послуг.

Таким чином, у покупця при отриманні мотиваційних виплат (бонусів) від продавця у зв'язку з досягненням певних обсягів постачання товарів, придбаних у такого продавця, виникають податкові зобов'язання з ПДВ на суму отриманих мотиваційних виплат (бонусів).

Зазначена позиція Державної фіскальної служби України викладена на загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі (ЗІР) в підкатегорії 101.04.

Згідно із п. 201.1 ст. 201 ПКУ на дату виникнення податкових зобов'язань платник податку зобов'язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних у встановлений ПКУ термін.

Згідно із п. 16 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 № 1307, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.01.2016 року за № 137/28267, у разі постачання послуги заповнюється графа 3.3 податкової накладної, в якій зазначається код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг.

Враховуючи вищенаведене, при складанні податкової накладної на операції з отримання мотиваційних виплат (бонусів) у зв'язку з досягненням певних обсягів постачання товарів, в гр. 3.3 "Код послуги згідно з ДКПП" необхідно зазначати код маркетингових послуг.

Слід зазначити, що порядок заповнення графи 3.3 "Код послуги згідно з ДКПП" викладено на загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі (ЗІР) в підкатегорії 101.16.

Одночасно повідомляємо, що відповідно до Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 459, Мінекономрозвитку є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності. Зокрема, Мінекономрозвитку відповідно до покладених на нього завдань забезпечує нормативно-правове регулювання у сфері стандартизації і затверджує національні класифікатори, зміни до них та процедури їх розроблення.

Розробником Державного класифікатора продукції та послуг 016:2010 є державне підприємство "Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем" (далі – ДП "НДІ "Система").

Тому, оскільки до функцій фіскальної служби не входить визначення кодів послуг згідно з ДКПП, питання роз'яснення використання ДК 016:2010 та визначення кодів для зазначених у зверненні послуг пропонуємо спрямувати до ДП "НДІ "Система" (адреса: вул. Кривоноса, 6, м. Львів, 79008).

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям