Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Щодо правильності визнання дати використаних виділених коштів, вивільнених від оподаткування податком на прибуток, доходами по даті реалізації продукції, на виготовлення якої закуповувались запасні частини та комплектуючі вироби для ремонту авіаційної техніки (лист ДФС від 07.08.2017 р. № 1516/6/99-99-15-02-02-15/ІПК)

Щодо правильності визнання дати використаних виділених коштів, вивільнених від оподаткування податком на прибуток, доходами по даті реалізації продукції, на виготовлення якої закуповувались запасні частини та комплектуючі вироби для ремонту авіаційної техніки (лист ДФС від 07.08.2017 р. № 1516/6/99-99-15-02-02-15/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 07.08.2017 р. № 1516/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо правильності визнання дати використаних виділених коштів, вивільнених від оподаткування податком на прибуток, доходами по даті реалізації продукції, на виготовлення якої закуповувались запасні частини та комплектуючі вироби для ремонту авіаційної техніки та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

В умовах дії Кодексу до 01.01.2015 р. положеннями пп. 15 - 19 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу передбачались пільги з оподаткування податком на прибуток для окремих категорій платників податку.

Так, відповідно до пп. "ґ" п. 17 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу, тимчасово, строком на 10 років, починаючи з 1 січня 2011 року, звільнявся від оподаткування: прибуток підприємств літакобудівної промисловості, отриманий від основної діяльності (клас 30.30 група 30.3 розділ 30 КВЕД ДК 009:2010), а також від проведення такими підприємствами науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (клас 72.19 група 72.1 розділ 72 КВЕД ДК 009:2010), які виконуються для потреб літакобудівної промисловості.

Згідно з п. 21 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу суми вивільнених коштів (суми податку, які внаслідок застосування пп. 15 - 19 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу не сплачуються до бюджету та залишаються в розпорядженні платника податку) спрямовувались таким платником на створення чи переоснащення матеріально-технічної бази, збільшення обсягу виробництва (надання послуг), запровадження новітніх технологій та/або повернення кредитів (у тому числі отриманих до дня набрання чинності Кодексом), використаних на зазначені цілі, та сплату процентів за ними.

З метою оподаткування суми вивільнених від оподаткування коштів визнавались доходами одночасно з визнанням витрат, понесених за рахунок цих коштів, у розмірі таких витрат.

Порядок цільового використання сум вивільнених коштів встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до п. 5 Порядку використання коштів, вивільнених від оподаткування у зв’язку з наданням відповідно до пунктів 15, 17 - 19 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України пільг з податку на прибуток підприємств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2011 р. N 299 у разі невикористання платником податку сум вивільнених коштів протягом 1095 днів з дати закінчення періоду, за результатами якого він залишив такі кошти у своєму розпорядженні, платник податку збільшує податкові зобов'язання з податку на прибуток на суму залишку за результатами податкового періоду, в якому закінчується граничний строк використання вивільнених коштів, та сплачує пеню, нараховану відповідно до Податкового кодексу України.

Згідно з пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень цього Кодексу.

Положеннями Кодексу не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування на різниці по операціях з визнання доходами вивільнених коштів по даті реалізації продукції, на виготовлення якої закуповувались запасні частини та комплектуючі вироби для ремонту авіаційної техніки.

Такі операції відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку при визначенні фінансового результату до оподаткування.

Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється Міністерством фінансів України, яке затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (п. 2 ст. 6 Закону N 996).

Слід зазначити, що відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям