Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Щодо реєстрації договору Субпідряду та договору Генпідряду, які виконуються в рамках Контракту, та укладені згідно з умовами Договору між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги (лист ДФС від 07.12.2017 р. № 2884/6/99-99-15-01-01-15/ІПК)

Щодо реєстрації договору Субпідряду та договору Генпідряду, які виконуються в рамках Контракту, та укладені згідно з умовами Договору між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги (лист ДФС від 07.12.2017 р. № 2884/6/99-99-15-01-01-15/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 07.12.2017 р. № 2884/6/99-99-15-01-01-15/ІПК

Державна фіскальна служба України керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) розглянула звернення представництва щодо реєстрації договору Субпідряду та договору Генпідряду, які виконуються в рамках Контракту, та укладені згідно з умовами Договору між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги, який ратифікований Законом України від 03 лютого 2016 року N 977-VIII, (далі - Договір) і повідомляє таке.

Відповідно до пункту 52.1 статті 52 ПКУ за зверненням платників податків контролюючі органи надають їм безоплатно індивідуальні податкові консультації з питань практичного застосування окремих норм податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

Статтею 6 Конституції України встановлено, що органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України.

ПКУ регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства (стаття 1 ПКУ).

Відповідно до статті 5 Закону України від 16 квітня 1991 року N 959-ХІІ "Про зовнішньоекономічну діяльність" (далі - Закон N 959) іноземні суб’єкти господарської діяльності, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність на території України, мають право на відкриття своїх представництв на території України.

Правові засади господарської діяльності (господарювання) встановлює Господарський кодекс України (далі - ГКУ).

Відповідно до статті 67 ГКУ відносини підприємства з іншими підприємствами, організаціями, громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі договорів.

Загальні умови укладання договорів, що породжують господарські зобов’язання, його істотні умови викладені у главі 20 ГКУ.

Зміст господарського договору становлять умови договору, визначені угодою його сторін, спрямованою на встановлення, зміну або припинення господарських зобов’язань, як погоджені сторонами, так і ті, що приймаються ними як обов’язкові умови договору відповідно до законодавства (пункт 1 статті 180 ГКУ).

Відповідно до пункту 3.5 Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2012 р. N 1588, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29.12.2011 р. за N 1562/20300, на обліку в контролюючих органах перебувають:

угоди про розподіл продукції, на які поширюються особливості податкового обліку та оподаткування діяльності за такими угодами, визначені розділами V та XVIII Податкового кодексу України;

договори управління майном та договори про спільну діяльність на території України без створення юридичних осіб, за якими здійснюються операції з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з розділом V Податкового кодексу України (крім договорів, на які поширюються норми другого речення абзацу другого підпункту 5 пункту 180.1 статті 180 розділу V Податкового кодексу України).

Враховуючи наведене, договори Субпідряду та Генпідряду, які виконуються в рамках Контрактів, укладених згідно з Договором між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги, не потребують реєстрації в контролюючих органах.

Відповідно до пункту 52.2 статті 52 ПКУ індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

фото автора В фокусе
Ушакова Лилия СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА — НОВЫЙ ПЕРЕРАСЧЕТ [Порядок 100]...
45504 133
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям
Нас уже image пользователей
Клуб 911 — присоединяйтесь, чтобы получить полный доступ ко всем материалам сайта. Это бесплатно!
Уже с нами? Войти