<-- -->
Отключить рекламу

при подписке на рассылку
gift_icon
  • Щодо реєстрації договору Субпідряду та договору Генпідряду, які виконуються в рамках Контракту, та укладені згідно з умовами Договору між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги (лист ДФС від 07.12.2017 р. № 2884/6/99-99-15-01-01-15/ІПК)

Щодо реєстрації договору Субпідряду та договору Генпідряду, які виконуються в рамках Контракту, та укладені згідно з умовами Договору між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги (лист ДФС від 07.12.2017 р. № 2884/6/99-99-15-01-01-15/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 07.12.2017 р. № 2884/6/99-99-15-01-01-15/ІПК

Державна фіскальна служба України керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) розглянула звернення представництва щодо реєстрації договору Субпідряду та договору Генпідряду, які виконуються в рамках Контракту, та укладені згідно з умовами Договору між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги, який ратифікований Законом України від 03 лютого 2016 року N 977-VIII, (далі - Договір) і повідомляє таке.

Відповідно до пункту 52.1 статті 52 ПКУ за зверненням платників податків контролюючі органи надають їм безоплатно індивідуальні податкові консультації з питань практичного застосування окремих норм податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

Статтею 6 Конституції України встановлено, що органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України.

ПКУ регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства (стаття 1 ПКУ).

Відповідно до статті 5 Закону України від 16 квітня 1991 року N 959-ХІІ "Про зовнішньоекономічну діяльність" (далі - Закон N 959) іноземні суб’єкти господарської діяльності, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність на території України, мають право на відкриття своїх представництв на території України.

Правові засади господарської діяльності (господарювання) встановлює Господарський кодекс України (далі - ГКУ).

Відповідно до статті 67 ГКУ відносини підприємства з іншими підприємствами, організаціями, громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі договорів.

Загальні умови укладання договорів, що породжують господарські зобов’язання, його істотні умови викладені у главі 20 ГКУ.

Зміст господарського договору становлять умови договору, визначені угодою його сторін, спрямованою на встановлення, зміну або припинення господарських зобов’язань, як погоджені сторонами, так і ті, що приймаються ними як обов’язкові умови договору відповідно до законодавства (пункт 1 статті 180 ГКУ).

Відповідно до пункту 3.5 Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2012 р. N 1588, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29.12.2011 р. за N 1562/20300, на обліку в контролюючих органах перебувають:

угоди про розподіл продукції, на які поширюються особливості податкового обліку та оподаткування діяльності за такими угодами, визначені розділами V та XVIII Податкового кодексу України;

договори управління майном та договори про спільну діяльність на території України без створення юридичних осіб, за якими здійснюються операції з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з розділом V Податкового кодексу України (крім договорів, на які поширюються норми другого речення абзацу другого підпункту 5 пункту 180.1 статті 180 розділу V Податкового кодексу України).

Враховуючи наведене, договори Субпідряду та Генпідряду, які виконуються в рамках Контрактів, укладених згідно з Договором між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги, не потребують реєстрації в контролюючих органах.

Відповідно до пункту 52.2 статті 52 ПКУ індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Отключить рекламу
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления