Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Щодо ставок оподаткування послуг між неприбутковою організацією та адвокатом, самозайнятою особою (лист ДФС від 09.11.2017 р. № 2574/6/99-99-15-02-02-15/ІПК)

Щодо ставок оподаткування послуг між неприбутковою організацією та адвокатом, самозайнятою особою (лист ДФС від 09.11.2017 р. № 2574/6/99-99-15-02-02-15/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 09.11.2017 р. № 2574/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо ставок оподаткування послуг між неприбутковою організацією та адвокатом, самозайнятою особою та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

Відповідно до пп. 133.1.1 п. 133.1 ст. 133 Кодексу платниками податку на прибуток підприємств з числа резидентів є суб’єкти господарювання - юридичні особи, які провадять господарську діяльність як на території України, так і за її межами, крім неприбуткових підприємств, установ та організацій, і суб’єктів господарювання, що застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності.

Водночас відповідно до п. 133.4 ст. 134 Кодексу не є платниками податку неприбуткові підприємства, установи та організації у порядку та на умовах, встановлених цим пунктом.

Згідно з пп. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Кодексу неприбутковим підприємством, установою та організацією є підприємство, установа та організація (далі - неприбуткова організація), що одночасно відповідає таким вимогам:

утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. Для цілей цього абзацу не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків, визначених пп. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 Кодексу;

установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). Положення цього абзацу не поширюється на об’єднання та асоціації об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;

внесена контролюючим органом до Реєстру.

Обов’язковою умовою для неприбуткових організацій є використання своїх доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на своє утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами (пп. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 Кодексу).

Отже, якщо громадська організація відповідає вимогам, встановленим підпунктами 133.4.1 та 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 Кодексу, то така організація не є платником податку на прибуток.

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Таким чином, адвокату, самозайнятій особі, доцільно самостійно звернутись до контролюючих органів за наданням індивідуальної податкової консультації з питання застосування ставок оподаткування послуг.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям