при подписке на рассылку
gift_icon
  • Щодо термінів подання декларації до контролюючих органів в разі ліквідації платника (лист ГУ ДФС у м. Києві від 23.11.2016 р. № 7611/С/26-15-12-05-11)

Щодо термінів подання декларації до контролюючих органів в разі ліквідації платника (лист ГУ ДФС у м. Києві від 23.11.2016 р. № 7611/С/26-15-12-05-11)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС у м. КИЄВІ

ЛИСТ

від 23.11.2016 р. № 7611/С/26-15-12-05-11

 

Головне управління ДФС у м. Києві розглянуло лист «_», щодо термінів подання декларації до контролюючих органів в разі ліквідації платника, та в межах своїх повноважень повідомляє наступне.

Згідно з п. 97.1 ст. 97 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року  № 2755–VI, зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ), під ліквідацією платника податків розуміється ліквідація платника податків як юридичної особи або державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи чи реєстрація у відповідному уповноваженому органі припинення незалежної професійної діяльності фізичної особи (якщо така реєстрація була умовою ведення незалежної професійної діяльності), внаслідок якої відбувається закриття їх рахунків та/або втрата їх статусу як платника податків відповідно до законодавства.

Платник податків зобов’язаний повідомляти контролюючим органам за місцем обліку платника про його ліквідацію або реорганізацію протягом трьох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення (крім випадків, коли обов’язок здійснювати таке повідомлення покладено законом на орган державної реєстрації) (пп. 16.1.10 п. 16.1 ст. 16 ПКУ).

Якщо платник податку ліквідується (у тому числі до закінчення першого податкового (звітного) періоду), останнім податковим (звітним) періодом вважається період, на який припадає дата ліквідації (пп. 137.4.3 п. 137. ст. 137 ПКУ).

Відповідно до п. 7 ст. 111 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року № 435–IV, із змінами і доповненнями (далі – ЦКУ), для проведення перевірок та визначення наявності або відсутності заборгованості із сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, ліквідаційна комісія (ліквідатор) забезпечує своєчасне надання контролюючим органам документів юридичної особи (її філій, представництв), у тому числі первинних документів, регістрів бухгалтерського та податкового обліку.

До моменту затвердження ліквідаційного балансу ліквідаційна комісія (ліквідатор) складає та подає контролюючим органам звітність за останній звітний період.

Після завершення розрахунків з кредиторами ліквідаційна комісія (ліквідатор) складає ліквідаційний баланс, забезпечує його затвердження учасниками юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, та забезпечує подання органам доходів і зборів (п. 11 ст. 111 ЦКУ).

Податкова декларація подається за звітний період в установлені ПКУ строки контролюючому органу, в якому перебуває на обліку платник податків (п. 49.1 ст. 49 ПКУ).

Враховуючи вищенаведене, після завершення розрахунків з кредиторами, до зняття з реєстрації в контролюючому органі та скасування реєстрації юридичної особи, юридична особа, в особі ліквідатора, є платником тих податків та зборів, щодо яких виникає об’єкт оподаткування.

При цьому, ліквідатор повинен подати податкову декларацію до контролюючого органу за основним місцем обліку або за неосновним місцем обліку за звітний період, на який припадає дата такої ліквідації (у тому числі якщо ліквідація припадає на середину звітного періоду).

 

Заступник начальника                                                    Е.М.Пруднікова

Отключить рекламу