Отключить рекламу

Подпишитесь!


  • Щодо відновлення у зв’язку з поновленням реєстрації платника ПДВ за рішенням суду показників податкової звітності з ПДВ, суми податку, на яку платник має право зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) податкові накладні/розрахунки коригування та щодо порядку повернення коштів, які були перераховані до бюджету з рахунку в СЕА ПДВ у зв’язку з анулюванням реєстрації платника ПДВ (лист ДФС від 21.12.2017 р. № 3087/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

Щодо відновлення у зв’язку з поновленням реєстрації платника ПДВ за рішенням суду показників податкової звітності з ПДВ, суми податку, на яку платник має право зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) податкові накладні/розрахунки коригування та щодо порядку повернення коштів, які були перераховані до бюджету з рахунку в СЕА ПДВ у зв’язку з анулюванням реєстрації платника ПДВ (лист ДФС від 21.12.2017 р. № 3087/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 21.12.2017 р. № 3087/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Про податок на додану вартість

Державна фіскальна служба України розглянула звернення платника щодо відновлення у зв’язку з поновленням реєстрації платника ПДВ за рішенням суду показників податкової звітності з ПДВ, суми податку, на яку платник має право зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) податкові накладні / розрахунки коригування (далі - реєстраційна сума) та щодо порядку повернення коштів, які були перераховані до бюджету з рахунку в системі електронного адміністрування ПДВ (далі - СЕА) у зв’язку з анулюванням реєстрації платника ПДВ, та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.

Як зазначено у зверненні, реєстрацію платника ПДВ було скасовано за рішенням контролюючого органу та надалі поновлено за рішенням суду (Постанова Окружного адміністративного суду м. Києва від 21.12 2015 р. по справі N 826/22457/15, яку залишено без змін Ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 01.03.2016 р. (далі - Постанова суду від 21.12 2015 р.)).

Щодо відновлення показників податкової звітності з ПДВ.

Порядок реєстрації особи як платника ПДВ, анулювання такої реєстрації та поновлення у Реєстрі платників ПДВ (далі - Реєстр) регулюється статтями 180 - 184 ПКУ та регламентується Положенням про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 14.11.2014 р. N 1130, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.11.2014 р. за 1456/26233.

Законодавчі підстави для анулювання реєстрації особи як платника ПДВ визначено статтею 184 ПКУ.

Відповідно до пункту 184.1 статті 184 ПКУ реєстрація діє до дати анулювання реєстрації особи як платника податку, яка проводиться шляхом виключення з Реєстру.

Згідно з пунктом 184.5 статті 184 ПКУ з моменту анулювання реєстрації особи як платника податку така особа позбавляється права на віднесення сум податку до податкового кредиту, виписку податкових накладних.

Пунктом 184.6 статті 184 ПКУ визначено, що у разі анулювання реєстрації особи як платника податку останнім звітним (податковим) періодом є період який розпочинається від дня, що настає за останнім днем попереднього податкового періоду, та закінчується днем анулювання реєстрації (пункт 184.6 статті 184 ПКУ).

При цьому якщо товари/послуги, необоротні активи, суми податку за якими були включені до складу податкового кредиту, не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, такий платник податку в останньому звітному (податковому) періоді не пізніше дати анулювання його реєстрації як платника податку зобов'язаний визначити податкові зобов'язання за такими товарами/послугами, необоротними активами виходячи із звичайної ціни відповідних товарів/послуг чи необоротних активів, крім випадків анулювання реєстрації як платника податку внаслідок реорганізації платника податку шляхом приєднання, злиття, перетворення, поділу та виділення відповідно до закону (пункт 184.7 статті 184 ПКУ).

Враховуючи викладене, починаючи з наступного дня після дати виключення особи з Реєстру, зазначеної контролюючим органом у рішенні про анулювання реєстрації платника ПДВ, і до дати відновлення у Реєстрі, у такої особи відсутні обов'язок щодо складання податкових накладних та право на формування податкового кредиту і отримання бюджетного відшкодування ПДВ. Крім цього, така особа податкову звітність з ПДВ за цей період не подає.

При цьому у разі якщо у платника податку на дату виключення його з Реєстру обліковувалися товари/послуги, необоротні активи, суми податку за якими були включені до складу податкового кредиту, які не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, такий платник податку в останньому звітному (податковому) періоді не пізніше дати виключення з Реєстру зобов'язаний був визначити податкові зобов'язання за такими товарами/послугами, необоротними активами, виходячи із звичайної ціни відповідних товарів/послуг чи необоротних активів та задекларувати їх у податковій декларації з ПДВ, поданій до контролюючого органу за останній звітний (податковий) період.

У разі відновлення реєстрації особи у Реєстрі (у тому числі за рішенням судового органу, що набрало законної сили), така особа має право відкоригувати суми податкових зобов’язань з ПДВ, що були визначені на підставі пункту 184.7 статті 184 ПКУ та задекларовані у податковій декларації з ПДВ за останній звітний (податковий) період, шляхом складання розрахунку коригування до податкової накладної, складеної при визначенні таких податкових зобов’язань, та відображення його у податковій звітності з ПДВ за перший звітний (податковий) період після дати відновлення реєстрації особи в Реєстрі.

Щодо порядку повернення коштів, які були перераховані до бюджету з рахунку в системі електронного адміністрування ПДВ, та відновлення реєстраційної суми.

Відповідно до пункту 2001.8 статті 2001 ПКУ та пункту 7 Порядку електронного адміністрування ПДВ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року N 569 (далі - Порядок N 569), після анулювання реєстрації платника податку залишок коштів на його рахунку у СЕА перераховується до бюджету, а такий рахунок закривається. Перерахування коштів до бюджету здійснюється на підставі реєстру, який центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію податкової та митної політики, надсилає органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, в якому відкриті рахунки платників у СЕА, в якому зазначаються назва платника, податковий номер та індивідуальний податковий номер платника і сума податку, що підлягає перерахуванню до бюджету. На підставі такого реєстру такий орган перераховує суми податку до бюджету.

У разі повторної реєстрації особи платником податку йому відкривається новий електронний рахунок (пункт 8 Порядку N 569).

Помилково та/або надміру сплачені грошові зобов’язання можуть бути повернуті платнику податку відповідно до статті 43 ПКУ.

Обов’язковою умовою для здійснення повернення сум грошового зобов’язання є подання платником податку заяви про таке повернення відповідно до пункту 43.3 статті 43 ПКУ.

Згідно з пунктом 43.41 статті 43 ПКУ у разі повернення надміру сплачених податкових зобов'язань з ПДВ, зарахованих до бюджету з рахунка платника податку в СЕА, такі кошти підлягають поверненню виключно на рахунок платника в СЕА, а у разі його відсутності на момент звернення платника податків із заявою на повернення надміру сплачених податкових зобов'язань з ПДВ чи на момент фактичного повернення коштів - шляхом перерахування на поточний рахунок платника податків в установі банку.

Стосовно відновлення реєстраційної суми зазначаємо, що Постановою суду від 21.12.2015 р. не задоволено позовні вимоги ТОВ щодо відновлення в СЕА реєстраційної суми, що була наявна на дату анулювання його реєстрації платником ПДВ.

Отключить рекламу
Контекстная реклама
Отключить рекламу
Курсы валют
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться