Отключить рекламу

Подпишитесь!


  • Щодо відображення суми процентів, що виникли за операціями з пов’язаними особами - нерезидентами у рядку 3.1.1 Додатка РІ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (лист ДФС від 25.05.2017 р. № 372/6/99-99-15-02-02-15/ІПК)

Щодо відображення суми процентів, що виникли за операціями з пов’язаними особами - нерезидентами у рядку 3.1.1 Додатка РІ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (лист ДФС від 25.05.2017 р. № 372/6/99-99-15-02-02-15/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 25.05.2017 р. № 372/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо відображення суми процентів, що виникли за операціями з пов’язаними особами - нерезидентами у рядку 3.1.1 Додатка РІ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (далі - Декларація), та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об’єктом оподаткування податку на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень Кодексу.

Згідно з п. 140.2 ст. 140 Кодексу для платника податку, у якого сума боргових зобов’язань, визначених в п. 140.1 цієї статті, що виникли за операціями з пов’язаними особами - нерезидентами, перевищує суму власного капіталу більш ніж в 3,5 рази (для фінансових установ та компаній, що займаються виключно лізинговою діяльністю, більш ніж в 10 разів), фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму перевищення нарахованих у бухгалтерському обліку процентів за кредитами, позиками та іншими борговими зобов’язаннями, що виникли за операціями з пов’язаними особами - нерезидентами, над 50 відсотками суми фінансового результату до оподаткування, фінансових витрат та суми амортизаційних відрахувань за даними фінансової звітності звітного податкового періоду, в якому здійснюється нарахування таких процентів.

Сума боргових зобов’язань, що виникли за операціями з пов’язаними особами - нерезидентами, та власного капіталу для цілей цього пункту визначається як середнє арифметичне значень боргових зобов’язань, що виникли за операціями з пов’язаними особами - нерезидентами, та власного капіталу на початок та кінець звітного податкового періоду з урахуванням процентів, зазначених у п. 140.3 цієї статті.

Проценти, які перевищують суму обмеження, визначеного п. 140.2 цієї статті, які збільшили фінансовий результат до оподаткування, зменшують фінансовий результат до оподаткування майбутніх звітних податкових періодів у сумі, зменшеній щорічно на 5 відсотків від суми процентів, що залишилися неврахованими у зменшення фінансового результату до оподаткування, з урахуванням обмежень, встановлених п. 140.2 цієї статті (п. 140.3 ст. 140 Кодексу).

Відповідно до п. 137.4 ст. 137 Кодексу податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств, крім випадків, передбачених п. 137.5 цієї статті, є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік. При цьому податкова декларація розраховується наростаючим підсумком.

Таким чином, у рядку 3.1.1 Додатка РІ до Декларації за звітний період - 9 місяців, відображається сума процентів, нарахованих у бухгалтерському обліку за такий період, що перевищили суму обмеження, визначеного у п. 140.2 ст. 140 Кодексу. При цьому обмеження, визначене у п. 140.2 ст. 140 Кодексу, розраховується за даними фінансової звітності за звітний період - 9 місяців відповідного року.

Отключить рекламу
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться