Отключить рекламу

Подпишитесь!


  • Щодо відображення в податковому обліку операцій по оренді обладнання (лист ДФС від 31.03.2017 р. № 4487/М/99-99-15-02-02-14)

Щодо відображення в податковому обліку операцій по оренді обладнання (лист ДФС від 31.03.2017 р. № 4487/М/99-99-15-02-02-14)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 31.03.2017 р. № 4487/М/99-99-15-02-02-14

 

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо відображення в податковому обліку операцій по оренді обладнання та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє.

Щодо оподаткування податком на прибуток операцій з оренди обладнання.

Відповідно до п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень цього Кодексу.

Розділом ІІІ «Податок на прибуток підприємств» Кодексу не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування на різниці по витратах за оренду обладнання.

Отже, такі операції відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку при формуванні фінансового результату.

Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється Міністерством фінансів України, яке затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (п. 2 ст. 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»).

Щодо оподаткування виплати доходів фізичній особі-підприємцю платнику єдиного податку ІІІ групи.

Відповідно до п. 177.8 ст. 177 Кодексу встановлено, що під час нарахування (виплати) фізичній особі - підприємцю доходу від здійснення нею підприємницької діяльності, суб’єкт господарювання та/або самозайнята особа, які нараховують (виплачують) такий дохід, не утримують податок на доходи у джерела виплати, якщо фізичною особою - підприємцем, яка отримує такий дохід, надано копію документа, що підтверджує її державну реєстрацію відповідно до закону як суб'єкта підприємницької діяльності. Це правило не застосовується в разі нарахування (виплати) доходу за виконання певної роботи та/або надання послуги згідно з цивільно-правовим договором, коли буде встановлено, що відносини за таким договором фактично є трудовими, а сторони договору можуть бути прирівняні до працівника чи роботодавця відповідно до підпунктів 14.1.195 та 14.1.222 п. 14.1 ст. 14 Кодексу.

Отже, якщо юридична особа укладала договір оренди обладнання з фізичною особою – підприємцем платником єдиного податку ІІІ групи, при цьому отримала відповідні документи, що підтверджують державну реєстрацію фізичної особи – підприємця відповідно до закону як суб'єкта підприємницької діяльності, то при виплаті доходу така юридична особа не зобов'язана утримувати податок на доходи з фізичних осіб та військовий збір.

У випадку, якщо фізичною особою – підприємцем, яка отримує дохід від юридичної особи, не надано копію документа, що підтверджує її державну реєстрацію відповідно до закону як суб'єкта підприємницької діяльності, то юридична особа при виплаті їй доходу зобов'язана утримати податок на доходи з фізичних осіб та військовий збір (п. 16¹ розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу).

Отключить рекламу
Контекстная реклама
Отключить рекламу
Курсы валют
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться