Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Щодо відображення в податковому розрахунку за формою N 1ДФ сум доходів, що були нараховані (виплачені) на користь фізичної особи - нерезидента (лист ДФС від 21.09.2017 р. № 2020/6/99-99-13-01-01-15/ІПК)

Щодо відображення в податковому розрахунку за формою N 1ДФ сум доходів, що були нараховані (виплачені) на користь фізичної особи - нерезидента (лист ДФС від 21.09.2017 р. № 2020/6/99-99-13-01-01-15/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 21.09.2017 р. № 2020/6/99-99-13-01-01-15/ІПК

Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), розглянула звернення щодо відображення в податковому розрахунку за формою N 1ДФ сум доходів, що були нараховані (виплачені) на користь фізичної особи - нерезидента і повідомляє таке.

Згідно з пп. 14.1.180 п. 14.1 ст. 14 ПКУ податковий агент щодо податку на доходи фізичних осіб - юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ), самозайнята особа, представництво нерезидента - юридичної особи, інвестор (оператор) за угодою про розподіл продукції, які незалежно від організаційно-правового статусу та способу оподаткування іншими податками та/або форми нарахування (виплати, надання) доходу (у грошовій або негрошовій формі) зобов'язані нараховувати, утримувати та сплачувати податок, передбачений розділом IV ПКУ, до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що виплачуються такій особі, вести податковий облік, подавати податкову звітність контролюючим органам та нести відповідальність за порушення його норм в порядку, передбаченому ст. 18 та розділом IV ПКУ.

Разом з тим п. 70.1 ст. 70 ПКУ встановлено, що до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (далі - Державний реєстр) включається інформація про осіб, які є, у том числі іноземцями та особами без громадянства, які постійно проживають в Україні, та які не мають постійного місця проживання в Україні, але відповідно до законодавства зобов'язані сплачувати податки в Україні або є засновниками юридичних осіб, створених на території України.

Реєстраційні номери облікових карток платника податків використовуються фізичними особами в усіх документах, які містять інформацію про об'єкти оподаткування фізичних осіб або про сплату податків, зокрема у разі виплати доходів, з яких утримуються податки згідно із законодавством України.

Фізичні особи зобов'язані подавати інформацію про реєстраційний номер облікової картки юридичним та фізичним особам, що виплачують їм доходи (п. 70.12 та пп. 70.12.1 п. 70 ст. 70 ПКУ).

Згідно з п. 70.5 ст. 70 ПКУ фізична особа - платник податків незалежно від віку (як резидент, так і нерезидент), для якої раніше не формувалася облікова картка платника податків та яка не включена до Державного реєстру, зобов'язана особисто або через законного представника чи уповноважену особу подати відповідному контролюючому органу облікову картку фізичної особи - платника податків, яка є водночас заявою для реєстрації в Державному реєстрі, та пред'явити документ, що посвідчує особу.

Отже податковий агент задля дотримання вимог відповідних норм ПКУ, зобов’язаний проводити нарахування (виплату) доходів фізичній особі - нерезиденту лише у разі наявності у нього реєстраційного номеру облікової картки платника податку.

Водночас, відповідно до пп. "б" п. 176.2 ст. 176 ПКУ особи, які мають статус податкових агентів, зобов'язані подавати у строки, встановлені ПКУ для податкового кварталу, податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку до контролюючого органу за місцем свого розташування.

Згідно з п. 3.1 Порядку заповненні та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 р. N 4, у графі 2 "Податковий номер або серія та номер паспорта" (далі - графа 2) відображається реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта фізичної особи (для фізичної особи, яка має відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта), про яку надається інформація в податковому розрахунку.

Графа 2 є одним з обов’язкових реквізитів при заповненні податкового розрахунку за формою N 1 ДФ.

Враховуючи викладене при заповненні графи 2 розділу І "Суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і суми утриманого з них податку" податкового розрахунку за формою N 1ДФ податковий агент зобов'язаний відобразити реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - нерезидента на користь якої здійснюється нарахування (виплата) доходу. Невідображення та/або відображення з помилками цього реквізиту є порушенням вимог Порядку заповнення податкового розрахунку за формою N 1ДФ.

фото автора В фокусе
Ушакова Лилия СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА — НОВЫЙ ПЕРЕРАСЧЕТ [Порядок 100]...
64682 143
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям
Нас уже image пользователей
Клуб 911 — присоединяйтесь, чтобы получить полный доступ ко всем материалам сайта. Это бесплатно!
Уже с нами? Войти