при подписке на рассылку
gift_icon
  • Щодо відповідності його установчих документів ознакам неприбутковості (лист ГУ ДФС у Миколаївській області від 15.11.2016 р. № 3590/10/14-29-15-02-19)

Щодо відповідності його установчих документів ознакам неприбутковості (лист ГУ ДФС у Миколаївській області від 15.11.2016 р. № 3590/10/14-29-15-02-19)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ЛИСТ

від 15.11.2016 р. № 3590/10/14-29-15-02-19

 

Головне управління ДФС у Миколаївській області розглянуло лист лікувального закладу комунальної власності <…> щодо відповідності його установчих документів ознакам неприбутковості та на підставі статті 52 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI (далі – ПКУ) надає індивідуальну податкову консультацію.

Пунктом 133.4 статті 133 ПКУ встановлено, що не є платниками податку неприбуткові підприємства, установи та організації у порядку та на умовах, встановлених цим пунктом.

Відповідно до підпункту 133.4.1 пункту 133.4 статті 133 ПКУ неприбутковим підприємством, установою та організацією є підприємство, установа та організація (далі - неприбуткова організація), що одночасно відповідає таким вимогам:

утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб;

установчі документи якої передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). Положення цього абзацу не поширюється на об'єднання та асоціації об'єднань співвласників багатоквартирних будинків;

внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Обов’язковою умовою для неприбуткових організацій є використання своїх доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами (підпункт 133.4.2 пункту 133.4 статті 133 ПКУ).

До неприбуткових організацій можуть бути віднесені, зокрема, бюджетні установи (підпункт 133.4.6 пункту 133.4 статті 133 ПКУ).

Підпунктом 14.1.17 пункту 14.1 статті 14 ПКУ визначено, що бюджетна установа – це установа у значенні, наведеному у Бюджетному кодексі України (далі – БКУ).

Відповідно до пункту 12 частини 1 статті 2 БКУ бюджетними установами є органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також організації, створені ними у встановленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідно державного бюджету чи місцевого бюджету. Бюджетні установи є неприбутковими.

Статтею 87 Цивільного кодексу України визначено, що для створення юридичної особи її учасники (засновники) розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються всіма учасниками (засновниками), якщо законом не встановлений інший порядок їх затвердження.

Основним плановим фінансовим документом бюджетної установи – є кошторис, яким на бюджетний період встановлюються повноваження щодо отримання надходжень і розподіл бюджетних асигнувань на взяття бюджетних зобов'язань та здійснення платежів для виконання бюджетною установою своїх функцій та досягнення результатів, визначених відповідно до бюджетних призначень (пункт 30 статті 2 БКУ).

Отримані в установленому порядку бюджетними установами кошти як плата за надання послуг, виконання робіт, гранти, дарунки та благодійні внески, а також кошти від реалізації в установленому порядку продукції чи майна та іншої діяльності (власні надходження бюджетних установ) належать до доходів бюджету і використовуються бюджетними установами на цілі, визначені статтею 13 БКУ.

Таким чином, враховуючи положення БКУ, бюджетні установи взагалі не наділені правом розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої установи, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб, а їх доходи (прибутки) є доходами бюджету.

Враховуючи, що відповідно до статті 141 Господарського кодексу України державні установи для здійснення господарської діяльності наділяються майном держави, то у разі ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення державної (бюджетної) установи активи такої установи відповідно до положень БКУ зараховуються до доходу бюджету.

Позицію з аналогічного питання викладено у листі ДФС України від 02.02.2016 №3325/7/99-99-15-02-02-17 "Про надання методологічної допомоги".

З огляду на викладене, установчі документи лікувального закладу, зокрема, в частині використання коштів від господарської діяльності та іншої діяльності відповідно до Статуту, не суперечать критеріям визначення неприбуткової організації з метою віднесення її до Реєстру неприбуткових установ та організацій у відповідності до підпунктів 133.4.1 та 133.4.2 пункту 133.4  статті 133 ПКУ.

На підставі пункту 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 №440 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру» лікувальний заклад повинен надіслати відповідь до державної податкової інспекції за основним місцем обліку щодо відповідності ознакам неприбутковості та надати завірену копію установчих документів, якщо установчі документи не оприлюднені на порталі електронних сервісів відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

Отключить рекламу