Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Щодо відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) та подачі Розрахунку частини чистого прибутку (доходу) державними підприємствами, що належать до наукових установ (лист ДФС від 27.09.2017 р. № 2061/6/99-99-15-02-02-15/ІПК)

Щодо відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) та подачі Розрахунку частини чистого прибутку (доходу) державними підприємствами, що належать до наукових установ (лист ДФС від 27.09.2017 р. № 2061/6/99-99-15-02-02-15/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 27.09.2017 р. № 2061/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) та подачі Розрахунку частини чистого прибутку (доходу) державними підприємствами, що належать до наукових установ, та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України, повідомляє.

Відповідно до п. 16 ст. 1 Закону України від 26 листопада 2015 року N 848-VIII "Про наукову і науково-технічну діяльність" (далі - Закон N 848) наукова (науково-дослідна, науково-технологічна, науково-технічна, науково-практична) установа (далі - наукова установа) - юридична особа незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, утворена в установленому законодавством порядку, для якої наукова та (або) науково-технічна діяльність є основною.

Для надання державної підтримки науковим установам незалежно від форми власності, діяльність яких має важливе значення для науки, економіки та виробництва, створюється Державний реєстр наукових установ, яким надається підтримка держави (ст. 12 Закону N 848).

Згідно з п. 1 Положення про Державний реєстр наукових установ, яким надається підтримка держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.04.2001 р. N 380 (далі - Положення), Державний реєстр наукових установ, яким надається підтримка держави (далі - Реєстр) - це перелік науково-дослідних, науково-технічних, науково-технологічних, науково- практичних установ усіх форм власності (далі - наукові установи) та вищих навчальних закладів усіх форм власності, діяльність яких має важливе значення для розвитку науки, економіки і виробництва.

Відповідно до п. 1 ст. 12 Закону N 848 наукові установи незалежно від форми власності, що включені або претендують на включення до Реєстру, підлягають державній атестації.

Положення про Реєстр розробляється у порядку, визначеному Законом N 848, і затверджується Кабінетом Міністрів України. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері наукової, науково-технічної діяльності, розміщує перелік наукових установ, включених до Реєстру, на своєму офіційному веб-сайті та забезпечує безоплатний доступ до нього.

Згідно з п. 2 Положення із заявкою про включення до Реєстру до Міністерства освіти і науки України звертаються наукові установи, які пройшли державну атестацію, та вищі навчальні заклади, що провадять освітню діяльність за третім (освітньо-науковим) рівнем та (або) науковим рівнем вищої освіти, та які пройшли державну атестацію в частині наукової та науково-технічної діяльності.

Відповідно до п. 2 ст. 12 Закону N 848 наукові установи, включені до Реєстру, користуються податковими пільгами відповідно до законодавства України.

Пунктами 1 та 2 ст. 11 Закону України від 21 вересня 2006 року N 185-V "Про управління об’єктами державної власності" (далі - Закон N 185-V) встановлено, що державні унітарні підприємства (крім державного підприємства обслуговування повітряного руху України "Украерорух" відповідно до Закону України "Про приєднання України до Багатосторонньої угоди про сплату маршрутних зборів", державного підприємства із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні, Державного управління справами, державних комерційних підприємств та казенних підприємств, які відповідно до ст. 1 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" належать до наукових установ, а також науково-технологічних комплексів, заснованих на державній власності, а також державних підприємств "Міжнародний дитячий центр "Артек" і "Український дитячий центр "Молода гвардія") та їх об’єднання зобов’язані спрямувати частину чистого прибутку (доходу) до Державного бюджету України у розмірі не менше 30 відсотків у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Державні комерційні підприємства та казенні підприємства, які відповідно до ст. 1 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" належать до наукових установ, а також науково-технологічні комплекси, засновані на державній власності, зобов’язані не менш як 50 відсотків чистого прибутку від своєї діяльності спрямовувати на провадження ініціативної наукової та науково-технічної діяльності, фінансування інновацій та розширення власної матеріально-технічної бази.

Постановою Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 р. N 138 затверджено Порядок відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями (далі - Порядок N 138).

Відповідно до п. 3 Порядку N 138 частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету, визначається державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями відповідно до форми розрахунку, встановленої Державною податковою службою.

Форма Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, затверджена наказом ДПА України від 16.05.2011 р. N 285 (далі - Розрахунок). Звітним періодом для подання Розрахунку є: перший квартал, перше півріччя, три квартали, рік.

Враховуючи зазначене, включення державних комерційних підприємств та казенних підприємств до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави є обов’язковою умовою для звільнення таких установ від спрямування частини чистого прибутку (доходу) до Державного бюджету України у розмірі 75 відсотків.

Крім того, державні комерційні підприємства та казенні підприємства, які належать до наукових установ, засновані на державній власності, зобов’язані не менш як 50 відсотків чистого прибутку, обрахованого згідно з правилами бухгалтерського обліку, спрямовувати на провадження ініціативної наукової та науково-технічної діяльності, фінансування інновацій та розширення власної матеріально-технічної бази та подають Розрахунок у терміни, передбачені для квартальної звітності.

Згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

фото автора В фокусе
Амброзяк Наталья Подаем бенефициаров: когда и как [время пришло]...
106333 320
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям
Спасибо, что читаете сайт Бухгалтер 911 Войдите и читайте дальше бесплатно