Отключить рекламу

Подпишитесь!


  • Щодо визначення доходу фізичною особою - підприємцем на спрощеній системі оподаткування (лист ДФС від 07.06.2017 р. № 519/Р/99-99-13-01-02-14/ІПК)

Щодо визначення доходу фізичною особою - підприємцем на спрощеній системі оподаткування (лист ДФС від 07.06.2017 р. № 519/Р/99-99-13-01-02-14/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 07.06.2017 р. № 519/Р/99-99-13-01-02-14/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула звернення на отримання індивідуальної податкової консультації щодо визначення доходу фізичною особою - підприємцем на спрощеній системі оподаткування, та повідомляє наступне.

Відповідно до п. 292.1 ст. 292 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) доходом платника єдиного податку для фізичної особи - підприємця є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 цієї статті. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності.

Дохід, виражений в іноземній валюті, перераховується у гривнях за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на дату отримання такого доходу (п. 292.5 ст. 292 ПКУ).

Пунктом 292.6 ст. 292 ПКУ визначено, що датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження коштів платнику єдиного податку у грошовій (готівковій або безготівковій) формі, дата підписання платником єдиного податку акту приймання-передачі безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг) (п. 292.6 ст. 292 ПКУ).

Абзацом першим п. 2 Постанови НБУ від 13.12.2016 р. N 410 "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України" встановлено вимогу щодо обов'язкового продажу на міжбанківському валютному ринку України надходжень в іноземній валюті із-за кордону, зокрема, на користь фізичних осіб - підприємців.

Надходження в іноземній валюті, зазначені в абзаці першому цього пункту, підлягають обов'язковому продажу на міжбанківському валютному ринку України, у тому числі безпосередньо Національному банку України, у розмірі 50 відсотків. Решта надходжень в іноземній валюті залишається в розпорядженні резидентів та нерезидентів і використовується ними відповідно до правил валютного регулювання.

Уповноважений банк зобов'язаний попередньо зараховувати надходження в іноземній валюті, на які згідно з абзацом першим цього пункту поширюється вимога щодо обов'язкового продажу, на окремий аналітичний рахунок балансового рахунку 2603 "Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання" (далі - розподільчий рахунок).

Уповноважений банк зобов'язаний здійснити обов'язковий продаж надходжень в іноземній валюті відповідно до вимог цього пункту: без доручення клієнта; виключно наступного робочого дня після дня зарахування таких надходжень на розподільчий рахунок.

Згідно з п. 5.2 постанови НБУ від 12.11.2003 р. N 492 "Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах" (далі - Постанова N 492), поточний рахунок в іноземній валюті відкривається суб'єкту господарювання, зокрема, для зберігання грошей і проведення розрахунків у межах законодавства України в безготівковій та готівковій іноземній валюті, для здійснення поточних операцій, визначених законодавством України.

Пунктом 5.3 Постанови N 492 встановлено, що на поточні рахунки в іноземній валюті через розподільні рахунки зараховуються, зокрема, кошти перераховані з-за кордону нерезидентами за зовнішньоекономічними контрактами (договорами, угодами).

Враховуючи вищенаведене, до складу доходу платника єдиного податку у разі отримання виручки в іноземній валюті, включається сума коштів, яка надійшла на поточний рахунок в гривнях від обов'язкового продажу на міжбанківському валютному ринку України на дату надходження коштів на поточний рахунок, та сума коштів яка надійшла на поточний рахунок в іноземній валюті перерахована у гривні за офіційним курсом Національного банку України на дату надходження коштів на рахунок.

Водночас повідомляємо, що положеннями п. 292.11 ст. 292 ПКУ визначений перелік сум, які не включаються до складу доходу платників єдиного податку. Вказаний перелік не містить суми комісії, яка зараховується банківській установі за обслуговування платежів.

Порядок ведення книги обліку доходів платників єдиного податку першої і другої груп та платників єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 р. N 579 (далі - Порядок N 579).

Згідно з пунктом 1 Порядку N 579, фізичні особи - підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку першої і другої груп, а також платники єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість, ведуть книгу обліку доходів (далі - Книга), у якій щоденно за підсумками робочого дня відображають отримані доходи.

Пунктом 6 Порядку N 579 визначено, що у графах 2  - 6 щоденно відображається дохід від провадження господарської діяльності, що оподатковується за ставками, встановленими відповідно до п. 293.2 та пп. 2 п. 293.3 ст. 293 ПКУ, із сумарним підсумком за місяць, квартал, рік, зокрема отримана сума коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (окремо в готівковій та безготівковій), матеріальній або нематеріальній формі.

Таким чином, доходи, отримані платником єдиного податку відображаються у Книзі щоденно за підсумками робочого дня, із сумарним підсумком за місяць, квартал, рік.

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 ПКУ індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Отключить рекламу
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться