Отключить рекламу

Подпишитесь!


  • Щодо визначення фінансового результату до оподаткування при списанні безнадійної дебіторської заборгованості, за якою суб’єкти господарювання, визнані банкрутами у встановленому законом порядку або припинені як юридичні особи у зв’язку з їх ліквідацією, та за якою не сформовано резерв сумнівних боргів (лист ДФС від 11.01.2017 р. № 273/6/99-99-15-02-02-15)

Щодо визначення фінансового результату до оподаткування при списанні безнадійної дебіторської заборгованості, за якою суб’єкти господарювання, визнані банкрутами у встановленому законом порядку або припинені як юридичні особи у зв’язку з їх ліквідацією, та за якою не сформовано резерв сумнівних боргів (лист ДФС від 11.01.2017 р. № 273/6/99-99-15-02-02-15)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 11.01.2017 р. № 273/6/99-99-15-02-02-15

 

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо визначення фінансового результату до оподаткування при списанні безнадійної дебіторської заборгованості, за якою суб’єкти господарювання, визнані банкрутами у встановленому законом порядку або припинені як юридичні особи у зв’язку з їх ліквідацією, та за якою  не сформовано резерв сумнівних боргів, керуючись ст. 52  Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє.

Згідно з п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу III «Податок на прибуток підприємств» Кодексу.

Порядок коригування фінансового результату на різниці, що виникають при формуванні резервів (забезпечень), у тому числі резерву сумнівних боргів, визначено нормами ст. 139 Кодексу у редакції, чинній до 01.01.2017.

Відповідно до положень п.п. 139.2.1 п. 139.2 ст. 139 Кодексу фінансовий результат до оподаткування збільшується:

на суму витрат на формування резерву сумнівних боргів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;

на суму витрат від списання дебіторської заборгованості, яка не відповідає ознакам, визначеним п.п. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 цього Кодексу, понад суму резерву сумнівних боргів.

Ознаки безнадійної заборгованості для цілей застосування положень Кодексу наведено у п.п. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Кодексу.

Фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів, на яку збільшився фінансовий результат до оподаткування відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (п.п. 139.2.2 п. 139.2 ст. 139 Кодексу).

Порядок формування резерву сумнівних боргів для списання у бухгалтерському обліку встановлено Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість» (далі – П(С)БО 10), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 08.10.1999 № 237, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25.10.1999 за № 725/4018.

У разі недостатності суми нарахованого резерву сумнівних боргів безнадійна дебіторська заборгованість списується з активів на інші операційні витрати (п. 11 П(С)БО 10).

Таким чином, в умовах дії Кодексу до 01.01.2017, у разі якщо безнадійна дебіторська заборгованість, яка відповідає ознакам, встановленим п.п. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Кодексу, у разі недостатності суми нарахованого резерву сумнівних боргів списується з активів на інші операційні витрати, то збільшення фінансового результату до оподаткування не здійснюється.

У разі списання безнадійної дебіторської заборгованості за рахунок резерву сумнівних боргів, фінансовий результат до оподаткування, який визначений у фінансовій звітності, не підлягає зменшенню на суму списаної заборгованості.

Фінансовий результат до оподаткування зменшується лише тоді, коли здійснюється коригування у бік зменшення резерву сумнівних боргів, і на цю суму збільшується фінансовий результат до оподаткування відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.

Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів, на яку збільшився фінансовий результат до оподаткування відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, відображається у рядку 2.2.3 додатку Р1 до рядка 03 РІ Декларації, а сума витрат на формування резерву сумнівних боргів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності відображається у рядку 2.1.2 додатку Р1 до рядка 03 РІ Декларації.

Отключить рекламу
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться