Подпишитесь на рассылку

Подпишитесь

и получайте свежие новости и специальные предложения
  • Щодо визначення господарських операцій контрольованими та коригування фінансового результату до оподаткування (Лист ГУ ДФС у м. Києві від 06.09.2016 № 19818/10/26-15-12-05-11)

Щодо визначення господарських операцій контрольованими та коригування фінансового результату до оподаткування (Лист ГУ ДФС у м. Києві від 06.09.2016 № 19818/10/26-15-12-05-11)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС у м. КИЄВІ

ЛИСТ

№ 19818/10/26-15-12-05-11 від 06.09.2016


Головне управління ДФС у м. Києві розглянуло лист «_», щодо визначення господарських операцій контрольованими та коригування фінансового результату до оподаткування та в межах своїх повноважень повідомляє наступне.

Відповідно до пп. 39.2.1.1 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст.39 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI, із змінами і доповненнями (далі – ПКУ), для цілей нарахування податку на прибуток підприємств контрольованими операціями є:

а) господарські операції, що впливають на об'єкт оподаткування сторін (сторони) таких операцій, що здійснюються платниками податків з пов'язаними особами - нерезидентами;

б) зовнішньоекономічні господарські операції з продажу товарів через комісіонерів - нерезидентів.

Для цілей нарахування податку на прибуток підприємств контрольованими є господарські операції, що впливають на об’єкт оподаткування платника податків, однією із сторін яких є нерезидент, зареєстрований у державі (на території), що включена до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України (пп. 39.2.1.2 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст.39 ПКУ).

Вказані господарські операції визнаються контрольованими, якщо одночасно виконуються такі умови:

річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 50 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік;

обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 5 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік (пп. 39.2.1.7 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст.39 ПКУ).

Таким чином, якщо річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, не перевищує 50 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків), такі операції не є контрольованими.

Відповідно до пп. 134.1.1 134.1 ст. 134 ПКУ, об’єктом оподаткування податку на прибуток підприємств є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу III ПКУ.

До податкових різниць, які коригують фінансовий результат до оподаткування, належать різниці, що виникають по операціях з нерезидентами з придбання (продажу) товарів, робіт, послуг.

Згідно з пп. 140.5.4 п. 140.5 ст. 140 ПКУ, фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується, зокрема, на суму 30 відсотків вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг (крім зазначених у п. 140.2 та у пп. 140.5.5 п. 140.5 ст. 140 ПКУ та операцій, які визнані контрольованими відповідно до ст. 39 ПКУ), придбаних у нерезидентів, що зареєстровані у державах (на територіях), зазначених у пп. 39.2.1.2 п. 39.2 ст. 39 ПКУ (пп. 140.5.4 п. 140.5 ст. 140 ПКУ).

Таким чином, платник податку для проведення коригування фінансового результату відповідно до пп. 140.5.4 п. 140.5 ст. 140 ПКУ при здійсненні операцій з придбання товарів у нерезидента, зареєстрованого у державі (на території), що включена до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України, використовує договірну (контрактову) вартість товарів (робіт, послуг) незалежно від того, чи відображені витрати на їх придбання при формуванні фінансового результату до оподаткування згідно з правилами бухгалтерського обліку у звітному періоді.

Вимоги пп. 140.5.4 п. 140.5 ст. 140 ПКУ можуть не застосовуватися платником податку, якщо операція є контрольованою та сума таких витрат відповідає рівню звичайних цін, що обґрунтовано у звіті про контрольовані операції та відповідній документації, що подаються відповідно до ст. 39 ПКУ; або операція не є контрольованою та сума таких витрат підтверджується платником податків за правилами звичайних цін відповідно до процедури, встановленої ст. 39 ПКУ, але без подання звіту.

Тобто у випадках, коли операції з резидентами цих країн є контрольованими, застосовуються правила трансферного ціноутворення, та у разі, якщо сума таких витрат відповідає рівню звичайних цін, коригування фінансового результату відповідно до  пп. 140.5.4 п. 140.5 ст. 140 ПКУ не здійснюється.

Враховуючи наведене, платник податку на прибуток збільшує фінансовий результат до оподаткування на суму 30 відсотків вартості придбаних товарів у нерезидента, країна резиденції якої включена до затвердженого переліку (незалежно від того, є пов’язаною особою з резидентом такий нерезидент, чи ні), якщо ці операції не підпадають під визначення контрольованих.

Однак у разі, якщо платник податку підтверджує суму витрат на придбання таких товарів за правилами звичайних цін відповідно до процедури, встановленої ст. 39 ПКУ, але без подання звіту, то таке коригування він не здійснює.  

Поряд з цим, слід зазначити, що статтею 36 ПКУ визначено, що платники податку зобов’язані самостійно декларувати свої податкові зобов’язання та визначати відповідність проведення ними операцій.

Оцінка правомірності відображення в податковому обліку господарських операцій може бути здійснена лише в межах податкової перевірки у відповідності до вимог ПКУ.

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Звертаємо увагу, що листи ГУ ДФС у м. Києві не є нормативно-правовими актами, а мають лише інформаційний характер і не встановлюють правових норм та діють до набрання чинності нормативно-правових актів, що змінюють відповідні правовідносини.


Заступник начальника                                                      Е.М.Пруднікова

Отключить рекламу
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления