<-- -->
Отключить рекламу

при подписке на рассылку
gift_icon
  • Щодо визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток господарських операцій при переході підприємства зі спрощеної системи оподаткування на загальну (лист ГУ ДФС в Одеській області від 26.09.2016 р. № 2116/10/15-32-12-01-14)

Щодо визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток господарських операцій при переході підприємства зі спрощеної системи оподаткування на загальну (лист ГУ ДФС в Одеській області від 26.09.2016 р. № 2116/10/15-32-12-01-14)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ЛИСТ

від 26.09.2016 р. № 2116/10/15-32-12-01-14

 

Головне управління ДФС в Одеській області розглянуло запит щодо визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток господарських операцій при переході підприємства зі спрощеної системи оподаткування на загальну, та керуючись ст.52 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року N 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі - Податковий кодекс) повідомляє наступне.

Згідно положень абз.2 п.292.1 ст.292 Податкового кодексу доходом платника єдиного податку-юридичної особи є: будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній пунктом 292.3 цієї статті.

Отже, оскільки дата отримання доходу підприємством в цілях оподаткування єдиним податком визначається виходячи з моменту отримання надходжень в грошовій формі, то у Вашому випадку надходження коштів на розрахунковий рахунок після 01.04.2016 року не являється об’єктом оподаткування єдиним податком за 1-й кв.2016 року. Вказані надходження грошових коштів являються доходом, що оподатковується податком на прибуток, оскільки Ваше підприємство з 01.04.2006 року перейшло на загальну систему оподаткування і вже являється платником податку на прибуток.

Тобто, при визначенні доходу за 1-й квартал 2016 року в цілях оподаткування, Ваше підприємство як платник третьої групи єдиного податку, мало керуватися вимогами абз.2 п.292.1 ст.292 Податкового кодексу, а не положеннями ст. 4 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-ХІУ в частині нарахування та відповідності доходів і витрат.

Щодо отримання попередньої оплати за товари/послуги, в період перебування підприємства на спрощеній системі оподаткування, то абз.4 п. 292.3 ст.292 Податкового кодексу зазначено, що вартість реалізованих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг), за які отримана попередня оплата (аванс), включаються до доходу платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи) за звітний період.

Отже, всі суми отриманої попередньої сплати (авансу) у 1-му кв.2016 року за реалізовані товари послуги у період знаходження підприємства на спрощеній системі оподаткування повинні були бути включені до доходу підприємства та оподатковані єдиним податком у цьому ж звітному періоді.

Таким чином, у Вашому випадку, з метою уникнення подвійного оподаткування, кошти, отримані підприємством після 01.04.2016 року, за операції здійснені в період перебування суб’єкта господарювання на спрощеній системі оподаткування, включаються до оподатковуваного доходу підприємства податком на прибуток.

Що ж до відображення витрат по таких операціях, то згідно вимог абз.З п.7 підр.4 розд.ХХ Податкового кодексу для платників податку на прибуток, що перейшли із спрощеної системи оподаткування на загальну, одночасно з визнанням доходів від продажу товарів (виконання робіт, надання послуг) на загальній системі оподаткування до складу витрат включається собівартість таких товарів, робіт, послуг, що склалася в період перебування такого платника на спрощеній системі оподаткування, пропорційно сумі визнаних доходів.

Також повідомляємо, що згідно п.52.2 ст.52 Податкового кодексу дана податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

 
 

Перший заступник начальника                                   Н.Л.Гулакова

Отключить рекламу
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления