Отключить рекламу

Подпишитесь!


  • Щодо визначення об’єкта оподаткування податком на додану вартість операцій з переходу спортсменів до іноземних клубів шляхом передачі українським клубом іноземним клубам прав на використання спортсменів та їх реєстрацію як спортсменів клубів - нерезидентів (лист ДФС від 14.12.2017 р. № 2978/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

Щодо визначення об’єкта оподаткування податком на додану вартість операцій з переходу спортсменів до іноземних клубів шляхом передачі українським клубом іноземним клубам прав на використання спортсменів та їх реєстрацію як спортсменів клубів - нерезидентів (лист ДФС від 14.12.2017 р. № 2978/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 14.12.2017 р. № 2978/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Щодо порядку оподаткування податком на додану вартість

Державна фіскальна служба України розглянула звернення платника щодо визначення об’єкта оподаткування податком на додану вартість операцій з переходу спортсменів до іноземних клубів шляхом передачі українським клубом іноземним клубам прав на використання спортсменів та їх реєстрацію як спортсменів клубів - нерезидентів і, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

Як викладено в зверненні, при здійсненні спортивним клубом господарської діяльності виникає необхідність переходу спортсменів з українського клубу до іноземних клубів для використання їх професійних здібностей. Зазначена операція визначається міжнародними спортивними організаціями як трансфер і здійснюється на підставі трансферних контрактів (угод) між клубами. Ці угоди визнаються міжнародними спортивними організаціями та відповідними спортивними організаціями України. Підтвердженням правомірності операції з трансферу (передачі прав, переходу) спортсмена є видача зі сторони спортивної організації України трансферного листка (ліцензії) на адресу іноземної спортивної організації клубу, до якого переходить спортсмен.

Цивільним кодексом України (далі - ЦКУ), Господарським кодексом України та Законом України від 23 грудня 1993 року N 3792-ХІІ "Про авторське право і суміжні права" прямо не передбачено такого нематеріального виду права, як право на використання професійних здібностей спортсменів.

Статтею 8 ЦКУ визначено, що цивільні відносини, які не врегульовано ЦКУ, іншими актами цивільного законодавства або договором, регулюються правовими нормами ЦКУ або інших актів цивільного законодавства, що регулюють подібні за змістом цивільні відносини (аналогія закону). У разі неможливості використати аналогію закону для регулювання цивільних відносин вони регулюються відповідно до загальних засад цивільного законодавства (аналогія права).

За економічним змістом операції з купівлі-продажу прав на використання професійних здібностей спортсменів є операціями з нематеріальними активами (ліцензійними договорами).

Це підтверджується нормами міжнародних Правил з ліцензування клубів, які є обов’язковими для всіх клубів - учасників турнірів, листом Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності від 29.12.98 р. N 06-10/794.

Таким чином, операцію з передачі права на використання професійних здібностей спортсменів за відповідними договорами (контрактами) відповідно до норм Кодексу слід розглядати як операцію з передачі нематеріального активу.

Пунктом 5.3 статті 5 Кодексу визначено, що інші терміни, що застосовуються у цьому Кодексі і не визначаються ним, використовуються у значенні, встановленому іншими законами.

Пунктом 4 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи", яке затверджено наказом Міністерства фінансів України від 18.10.1999 р. N 242, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 2 листопада 1999 року за N 750/4043, нематеріальний актив визначається як немонетарний актив, що не має матеріальної форми та може бути ідентифікований.

Відповідно до підпункту 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 Кодексу постачанням послуг визначена будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об’єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об’єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності.

Згідно з пунктом 185.1 статті 185 Кодексу об’єктом оподаткування податком на додану вартість є операції платників податку, зокрема, з постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України відповідно до статті 186 цього Кодексу.

Місцем постачання послуг щодо надання майнових прав інтелектуальної власності, створення за замовленням та використання об’єктів права інтелектуальної власності, у тому числі за ліцензійними договорами; надання персоналу, у тому числі якщо персонал працює за місцем здійснення діяльності покупця, відповідно до підпунктів "а" та "г" пункту 186.3 статті 186 Кодексу вважається місце, в якому отримувач послуг зареєстрований як суб’єкт господарювання або - у разі відсутності такого місця - місце постійного чи переважного його проживання.

Враховуючи викладене, а також те, що в результаті переходу спортсмена з українського до іноземного клубу відбувається його реєстрація іноземною спортивною організацією як спортсмена такого клубу, місце постачання операції з переходу спортсменів (передачі прав) з українських до іноземних клубів на платній основі з метою використання їх професійних здібностей визначається за межами митної території України, а тому така операція не є об’єктом оподаткування податком на додану вартість.

Отключить рекламу
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться