Отключить рекламу

Подпишитесь!


  • Щодо визначення податкового звітного періоду та коригування фінансового результату до оподаткування платником, який перейшов зі спрощеної системи оподаткування на загальну (лист ДФС від 15.02.2018 р. № 626/6/99-99-15-02-02-15/ІПК)

Щодо визначення податкового звітного періоду та коригування фінансового результату до оподаткування платником, який перейшов зі спрощеної системи оподаткування на загальну (лист ДФС від 15.02.2018 р. № 626/6/99-99-15-02-02-15/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 15.02.2018 р. № 626/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо визначення податкового звітного періоду та коригування фінансового результату до оподаткування платником, який перейшов зі спрощеної системи оподаткування на загальну, та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє таке.

Податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств, крім випадків, передбачених п. 137.5 ст. 137 Кодексу, є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік. При цьому податкова декларація розраховується наростаючим підсумком. Податковий (звітний) період починається з першого календарного дня податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем податкового (звітного) періоду (п. 137.4 ст. 137 Кодексу).

Відповідно до п. 137.5 ст. 137 Кодексу річний податковий (звітний) період встановлюється для таких платників податку:

а) платників податку, які зареєстровані протягом звітного (податкового) року (новостворені), що сплачують податок на прибуток на підставі річної податкової декларації за період діяльності у звітному (податковому) році;

б) виробників сільськогосподарської продукції;

в) платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), за попередній річний звітний (податковий) період, не перевищує 20 мільйонів гривень. При цьому до річного доходу від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначеного за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), включається дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інші операційні доходи, фінансові доходи та інші доходи.

З урахуванням положення пп. "а" п. 137.5 ст. 137 Кодексу платники єдиного податку, які з 01 січня поточного року або пізніше переходять на загальну систему оподаткування, сплачують податок на прибуток на підставі податкової декларації за річний податковий (звітний) період (як новостворені), який для них починається з дати переходу на загальну систему та закінчується 31 грудня такого року.

Отже, у разі переходу платником єдиного податку на загальну систему оподаткування в середині року такий платник податку подає Податкову декларацію з податку на прибуток підприємств (далі - Декларація), за податковий (звітний) рік, який починається з дати переходу на загальну систему оподаткування та закінчується 31 грудня такого року.

У Декларації показники доходу від будь-якої діяльності (рядок 01), фінансового результату до оподаткування (рядок 02) та об’єкту оподаткування (рядок 04) визначаються за період перебування такого платника на загальній системі оподаткування (з 01.07.2016 р. по 31.12.2016 р.).

Водночас, враховуючи особливості визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток, разом з такою Декларацією платник податку повинен подати фінансову звітність, у тому числі, за період перебування на спрощеній системі оподаткування.

З урахуванням положення абзацу восьмого пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу, якщо сума доходів за податковий (звітний) рік, який починається з дати переходу на загальну систему оподаткування та закінчується 31 грудня такого року, не перевищує двадцяти мільйонів гривень, то об’єкт оподаткування може визначатися без коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці за умови прийняття платником податку рішення про незастосування коригування фінансового результату до оподаткування і зазначення інформації про таке рішення у Декларації.

Також зазначимо, що враховуючи положення абзацу "в" п. 137.5 ст. 137 Кодексу у разі якщо обсяг доходу за період перебування платника на загальній системі оподаткування у 2016 році менший 20 млн. грн., то у 2017 році такий платник податку має право не подавати Декларацію щоквартально. Відповідно до абз. "в" п. 137.5 Кодексу Декларація подаватиметься за звітний податковий період - 2017 рік.

Податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (п. 52.2 ст. 52 Кодексу).

Отключить рекламу
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться