Отключить рекламу

ПОДАРОК

950 грн. Бесплатно
  • Щодо включення до складу податкового кредиту сум ПДВ за податковими накладними, які були зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних з порушенням встановленого Податковим кодексом України терміну реєстрації, але не включені до складу податкового кредиту (Лист ДФС від 22.06.2017 р. N 774/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

Щодо включення до складу податкового кредиту сум ПДВ за податковими накладними, які були зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних з порушенням встановленого Податковим кодексом України терміну реєстрації, але не включені до складу податкового кредиту (Лист ДФС від 22.06.2017 р. N 774/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 22.06.2017 р. N 774/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Про податок на додану вартість

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо включення до складу податкового кредиту сум ПДВ за податковими накладними, які були зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) з порушенням встановленого Податковим кодексом України (далі - Кодекс) терміну реєстрації, але не включені до складу податкового кредиту, та, керуючись статтею 52 Кодексу, повідомляє.

Як зазначено у зверненні, податкові накладні, складені у липні 2015 року та зареєстровані в ЄРПН з порушенням встановленого Кодексом терміну реєстрації у серпні 2015 року, платником податку - суб’єктом спеціального режиму оподаткування не включено до складу податкового кредиту декларації, що подавалася за операціями в межах спеціального режиму оподаткування (з позначкою "0121").

Пунктом 198.3 статті 198 Кодексу визначено, що податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв’язку з:

придбанням або виготовленням товарів та наданням послуг;

придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи);

ввезенням товарів та/або необоротних активів на митну територію України.

Нарахування податкового кредиту здійснюється незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах провадження господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.

Згідно з пунктом 201.10 статті 201 Кодексу податкова накладна, складена та зареєстрована в ЄРПН платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.

У разі якщо платник податку не включив у відповідному звітному періоді до податкового кредиту суму податку на додану вартість на підставі отриманих податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН, таке право зберігається за ним протягом 365 календарних днів з дати складення податкової накладної.

Суми податку, сплачені (нараховані) у зв’язку з придбанням товарів/послуг, зазначені в податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН з порушенням строку реєстрації, включаються до податкового кредиту за звітний податковий період, в якому зареєстровано такі податкові накладні в ЄРПН, але не пізніше ніж через 365 календарних днів з дати складення податкових накладних (пункт 198.6 статті 198 Кодексу).

Згідно з пунктом 50.1 статті 50 Кодексу у разі, якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 Кодексу) платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених цією статтею), він зобов'язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.

Таким чином, при виявленні платником податку помилки, що міститься у раніше поданій ним податковій декларації з ПДВ, а саме - невключення до складу податкового кредиту суми ПДВ по податковій накладній, яка була зареєстрована в ЄРПН з порушенням терміну реєстрації та не включена до складу податкового кредиту у межах 365 календарних днів з дати її складання, платник податку має право скласти уточнюючий розрахунок до податкової декларації за звітний (податковий) період, у якому виникло право на включення таких сум податку до податкового кредиту (у наведеному випадку - за серпень 2015 року) (з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 Кодексу) та виправити неправильно відображені показники.

Форма і порядок заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість та уточнюючого розрахунку податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок затверджені наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 р. N 21 "Про затвердження форм та порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29.01.2016 р. за N 159/28289 (далі - наказ N 21).

Враховуючи, що чинна форма податкової звітності з ПДВ містить номери і назви рядків, відмінні від форми звітності, що була чинна у податковий період, який підлягає уточненню, відповідні уточнені показники потрібно вписувати до найбільш відповідних за змістом рядків чинної форми уточнюючого розрахунку.

Згідно з пунктами 5 та 6 розділу VI наказу N 21 у разі виправлення значення рядка 21 декларації, яке у майбутніх звітних періодах не вплинуло на значення рядка 18 чи рядка 20.2, уточнюючий розрахунок подається за один звітний період, в якому вносяться відповідні зміни. Значення графи 6 рядка 21 уточнюючого розрахунку (як збільшення, так і зменшення) враховується у рядку 16.2 декларації за звітний період, у якому подано такий уточнюючий розрахунок.

У разі виправлення значення рядка 21 декларації, яке у майбутніх періодах впливатиме на значення рядка 18 чи рядка 20.2, уточнюючий розрахунок подається за кожний звітний період, у якому значення рядка 21 декларації впливало на значення рядка 18 чи рядка 20.2.

Починаючи з 01.01.2017 р., у зв’язку зі скасуванням спеціального режиму оподаткування ПДВ усі сільгоспвиробники, які були зареєстровані як суб’єкти спеціального режиму оподаткування, переведені на загальну систему оподаткування ПДВ.

Починаючи із податкової звітності за перший звітний (податковий) період 2017 року, сільськогосподарські виробники подають до ДФС виключно податкову декларацію з позначкою "0110" за формою, затвердженою наказом N 21, у якій відображаються розрахунки з бюджетом за усіма операціями такого сільськогосподарського виробника.

Отже, виправлення помилок у податковій звітності сільськогосподарського виробника за податкові періоди перебування його на спеціальному режимі оподаткування з 01.01.2017 здійснюються за чинною на дату подання уточнюючого розрахунку формою у загальновстановленому порядку.

Водночас повідомляємо, що особливості подання податкової звітності з ПДВ сільськогосподарськими виробниками починаючи з 01.01.2017 р. роз’яснено у листі ДФС від 03.01.2017 р. N 8/7/99-99-15-03-02-17, який розміщено на офіційному веб-порталі ДФС за адресою: http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/listi-dps/70807.html. Вказаний лист підприємство може використовувати у своїй діяльності.

Отключить рекламу
Контекстная реклама
Отключить рекламу
Курсы валют