Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Щодо включення житлово-будівельного кооперативу до Реєстру неприбуткових установ та організацій (лист ДФС від 25.10.2017 р. № 2384/6/99-99-15-02-02-15/ІПК)

Щодо включення житлово-будівельного кооперативу до Реєстру неприбуткових установ та організацій (лист ДФС від 25.10.2017 р. № 2384/6/99-99-15-02-02-15/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 25.10.2017 р. № 2384/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо включення житлово-будівельного кооперативу до Реєстру неприбуткових установ та організацій, надіслане листом Головного управління ДФС у Вінницькій області від 12.10.2017 р. N 3677/8/02-32-12-04/ІПК (вх. ДФС N 1599/ІПК від 13.10.2017 р.) на погодження, та, керуючись ст. 52 Кодексу, повідомляє таке.

Правові, організаційні, економічні та соціальні основи функціонування кооперації в Україні визначаються Законом України від 10.07.2003 р. N 1087-IV "Про кооперацію" (далі - Закон N 1087).

Згідно із ст. 6 розділу II Закону N 1087 кооператив є первинною ланкою системи кооперації і створюється внаслідок об’єднання фізичних, та/або юридичних осіб на основі членства для спільної господарської та іншої діяльності з метою поліпшення свого економічного стану.

Відповідно до завдань та характеру діяльності кооперативи поділяються на виробничі, обслуговуючі та споживчі. За напрямами діяльності кооперативи можуть бути сільськогосподарськими, житлово-будівельними, садово- городніми, гаражними, торговельно-закупівельними, транспортними, освітніми, туристичними, медичними тощо.

Житлово-будівельний кооператив організовується з метою забезпечення житлом членів кооперативу і членів їх сімей шляхом будівництва багатоквартирного жилого будинку (будинків), а у випадках, передбачених законодавством, одно- і двоквартирних жилих будинків садибного типу або багатоквартирного блокованого жилого будинку (будинків) з надвірними будівлями за власні кошти кооперативу з допомогою банківського кредиту, а також для наступної експлуатації та управління цим будинком (будинками) (п. 1 Примірного статуту житлово-будівельного кооперативу затвердженого Постановою Ради Міністрів УРСР від 30 квітня 1985 року N 186 зі змінами та доповненнями) (далі - Примірний статут).

Згідно з Правилами утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затвердженими наказом Державного комітету з питань житлово- комунального господарства від 17.05.2005 р. N 76, житлово-будівельним кооперативом вважається юридична особа, утворена фізичними та/або юридичними особами, які добровільно об'єдналися на основі об'єднання їх майнових пайових внесків для участі в будівництві або реконструкції житлового будинку (будинків) і наступної його (їх) експлуатації.

Механізм прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів (далі - об'єкти) визначає Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року N 461 "Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів" (далі - Порядок).

Так, відповідно до вимог п. 3 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1), та об'єктів, будівництво яких здійснювалося на підставі будівельного паспорта, здійснюється шляхом реєстрації відповідним органом державного архітектурно-будівельного контролю на безоплатній основі поданої замовником декларації про готовність об'єкта до експлуатації (далі - декларація).

Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми (СС2) та значними. (ССЗ) наслідками, а також комплексів (будов), до складу яких входять об'єкти з різними класами наслідків (відповідальності), здійснюється на підставі акта готовності об'єкта до експлуатації шляхом видачі відповідними органами державного архітектурно-будівельного контролю сертифіката.

Датою прийняття в експлуатацію об'єкта є дата реєстрації декларації або видачі сертифіката (п. 11 Порядку).

Відповідно до пп. 14.1.121 п. 14.1 ст. 14 Кодексу неприбуткові підприємства, установи та організації - неприбуткові підприємства, установи та організації, які не є платниками податку на прибуток підприємств відповідно до п. 133.4 ст. 133 Кодексу.

Підпунктом 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Кодексу встановлено, що неприбутковим підприємством, установою та організацією є підприємство, установа та організація (далі - неприбуткова організація), що одночасно відповідає таким вимогам:

утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. Для цілей цього абзацу не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків, визначених пп. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 Кодексу;

установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). Положення цього абзацу не поширюється на об’єднання та асоціації об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;

внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Положення абзаців третього і четвертого пп. 133.4.1 п. 133.4. ст. 133 Кодексу щодо вимог наявності установчих документів не поширюються на бюджетні установи.

Згідно з пп. 133.4.6 п. 133.4 ст. 133 Кодексу до неприбуткових організацій, що відповідають вимогам цього пункту і не є платниками податку, зокрема, можуть бути віднесені житлово-будівельні кооперативи (з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому відповідно до закону здійснено прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку і такий житловий будинок споруджувався або придбавався житлово-будівельним (житловим) кооперативом), дачні (дачно-будівельні), садівничі та гаражні (гаражно-будівельні) кооперативи (товариства).

Отже, житлово-будівельний кооператив має право на отримання статусу неприбутковості після закінчення будівництва (або придбання) і здачі об’єкта в експлуатацію у разі його подальшого обслуговування та управління таким житлово-будівельний кооперативом. При цьому такий кооператив позбавляється права в статусі неприбуткової організації здійснювати будівництво інших об’єктів.

Обов’язковими умовами для неприбуткових організацій є використання своїх доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на своє утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами (пп. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 Кодексу), а також заборона розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини, в тому числі у разі ліквідації такої неприбуткової організації, серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб (пп. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Кодексу).

З урахуванням викладеного, обслуговуючий житлово-будівельний кооператив може бути включений до Реєстру неприбуткових установ та організацій лише за умови відповідності вимогам п. 133.4 ст. 133 Кодексу. Крім цього, житлово-будівельні кооперативи додатково подають до контролюючого органу документи, які підтверджують дату прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку, і подальшого його обслуговування та управління ним прилеглої до нього території.

Разом з тим, повідомляємо, що керуючись правом, наданим Законом України від 29 листопада 2001 року N 2866-ІII "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку", житлово-будівельні кооперативи можуть бути реорганізовані в об'єднання співвласників багатоквартирного будинку і здійснювати діяльність відповідно до вимог цього Закону (ст. 5).

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

фото автора В фокусе
Амброзяк Наталья Подаем бенефициаров: когда и как [время пришло]...
109217 320
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям
Спасибо, что читаете сайт Бухгалтер 911 Войдите и читайте дальше бесплатно