при подписке на рассылку
gift_icon
  • Щодо внесків до централізованого резервного страхового фонду Моторного страхового бюро України (далі - МТСБУ) в рамках розрахунків по системі прямого врегулювання збитків (Лист ДФСУ від 09.08.2016 р. N 17197/6/99-99-15-02-02-15)

Щодо внесків до централізованого резервного страхового фонду Моторного страхового бюро України (далі - МТСБУ) в рамках розрахунків по системі прямого врегулювання збитків (Лист ДФСУ від 09.08.2016 р. N 17197/6/99-99-15-02-02-15)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 09.08.2016 р. N 17197/6/99-99-15-02-02-15

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо внесків до централізованого резервного страхового фонду Моторного страхового бюро України (далі - МТСБУ) в рамках розрахунків по системі прямого врегулювання збитків та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

Підпунктом 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу встановлено, що об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу ІІІ Кодексу.

Згідно з пп. 140.5.9 п. 140.5 ст. 140 Кодексу фінансовий результат звітного періоду збільшується на суму коштів або вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, безоплатно перерахованих (переданих) протягом звітного (податкового) року неприбутковим організаціям, які на дату перерахування коштів, передачі товарів, робіт, послуг відповідали умовам, визначеним п. 133.4 ст. 133 Кодексу, у розмірі, що перевищує 4 відсотки оподатковуваного прибутку попереднього звітного року.

Як визначено п. 39.1 ст. 39 Закону України "Про обов`язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" МТСБУ є непідприємницькою (неприбутковою) організацією і здійснює свою діяльність відповідно до цього Закону, законодавства України та свого Статуту та є єдиним об'єднанням страховиків, які здійснюють обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам. Участь страховиків у МТСБУ є умовою здійснення діяльності щодо обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

Кошти, сплачені страховиками до централізованих страхових резервних фондів МТСБУ, у відповідності до абзацу шостого п. 43.4 ст. 43 Закону України "Про обов`язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" є коштами страхових резервів з обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів таких страховиків.

Крім того, як зазначено у Положенні МТСБУ про пряме врегулювання збитків (представленому у додатку до листа), відрахування страховиків відповідно до Угоди про пряме врегулювання збитків здійснюються на поворотній основі.

Отже, у разі якщо перерахування коштів у вигляді внесків до централізованого резервного страхового фонду в рамках розрахунків по системі прямого врегулювання збитків, здійснюється страховою компанією до МТСБУ, що має статус неприбуткової організації, на поворотній основі за рахунок сформованих такою компанією страхових резервів, і не відображається такою компанією у складі витрат при формуванні фінансового результату до оподаткування згідно з правилами бухгалтерського обліку, то такі кошти не є безоплатно перерахованими на користь неприбуткової організації і різниця у такої страхової компанії, передбачена пп. 140.5.9 п. 140.5 ст. 140 Кодексу, не виникає.


ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления