Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Щодо врахування при визначенні суми, досягнення якої є підставою для обов’язкової реєстрації платником ПДВ обслуговуючого кооперативу, який здійснює будівництво офісно-торгівельного центру, сум внесків, що сплачуються членами такого кооперативу (лист ДФС від 27.11.2017 р. № 2731/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

Щодо врахування при визначенні суми, досягнення якої є підставою для обов’язкової реєстрації платником ПДВ обслуговуючого кооперативу, який здійснює будівництво офісно-торгівельного центру, сум внесків, що сплачуються членами такого кооперативу (лист ДФС від 27.11.2017 р. № 2731/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 27.11.2017 р. № 2731/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Про податок на додану вартість

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо врахування при визначенні суми, досягнення якої є підставою для обов’язкової реєстрації платником ПДВ обслуговуючого кооперативу, який здійснює будівництво офісно-торгівельного центру, сум внесків, що сплачуються членами такого кооперативу, надіслане до ДФС листом Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.

Як зазначено у запиті, на розрахунковий рахунок житлово-будівельного кооперативу надходять внески від членів такого кооперативу, які використовуються для забезпечення його статутної діяльності, а також на фінансування будівництва об’єкта нерухомості (офісно-торгівельного центру).

Порядок реєстрації особи як платника ПДВ регулюється статтями 180 - 183 ПКУ та регламентується Положенням про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 14.11.2014 р. N 1130, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.11.2014 р. за N 1456/26233.

Коло осіб, які для цілей оподаткування ПДВ мають право або зобов'язані бути зареєстровані як платники податку, визначено підпунктом 14.1.139 пункту 14.1 статті 14 та пунктом 180.1 статті 180 ПКУ. Зокрема, такою особою є юридична особа, створена відповідно до закону у будь-якій організаційно- правовій формі.

Статтями 181 та 182 ПКУ визначено умови для реєстрації особи як платника ПДВ, відповідно до яких реєстрація особи як платника ПДВ може здійснюватись як в обов'язковому порядку, так і за добровільним рішенням особи.

Відповідно до пункту 181.1 статті 181 ПКУ обов'язковій реєстрації платником ПДВ підлягає особа, у якої загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з розділом V ПКУ, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1 млн. гривень (без урахування ПДВ).

До оподатковуваних операцій для цілей реєстрації особи як платника ПДВ належать операції, що підлягають оподаткуванню за основною ставкою ПДВ, ставкою 7 відсотків, нульовою ставкою ПДВ та звільнені (умовно звільнені) від оподаткування ПДВ.

Згідно з пунктами 183.1 та 183.2 статті 183 ПКУ для здійснення такої реєстрації особа не пізніше 10 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто зазначеного вище обсягу оподатковуваних операцій з постачання товарів/послуг, повинна подати до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) реєстраційну заяву платника ПДВ за формою N 1-ПДВ (далі - Заява).

Враховуючи викладене, якщо особа здійснює операції з постачання товарів/послуг на митній території України, що підлягають оподаткуванню згідно з розділом V ПКУ, загальний обсяг яких протягом останніх 12 календарних місяців перевищує 1 млн. гривень, то така особа згідно з вимогами ПКУ повинна подати до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням Заяву і відповідно зареєструватись як платник ПДВ в обов'язковому порядку.

Крім того, особа має право зареєструватись як платник ПДВ за своїм добровільним рішенням шляхом подання до контролюючого органу Заяви не пізніше ніж за 20 календарних днів до початку податкового періоду, з якого така особа вважатиметься платником ПДВ.

Правові, організаційні, економічні та соціальні основи функціонування кооперації в Україні визначає Закон України від 10.07.2003 р. N 1087-IV "Про кооперацію" (далі - Закон N 1087-IV).

Відповідно до статті 2 Закону N 1087-IV обслуговуючий кооператив - кооператив, який утворюється шляхом об'єднання фізичних та/або юридичних осіб для надання послуг переважно членам кооперативу, а також іншим особам з метою провадження їх господарської діяльності. Обслуговуючі кооперативи надають послуги іншим особам в обсягах, що не перевищують 20 відсотків загального обороту кооперативу.

Правовим документом, що регулює діяльність кооперативу, є Статут (стаття 8 Закону N 1087-IV).

Для забезпечення статутної діяльності кооператив у порядку, передбаченому його статутом, формує пайовий, резервний, неподільний та спеціальний фонди (стаття 20 Закону N 1087-IV).

Згідно зі статтею 2 Закону N 1087-IV пайовий фонд - фонд, що формується з пайових внесків членів кооперативу і є одним із джерел формування майна кооперативу, розмір якого може змінюватися.

Пай - майновий поворотний внесок члена (асоційованого члена) кооперативу у створення та розвиток кооперативу, який здійснюється шляхом передачі кооперативу майна, в тому числі грошей, майнових прав, а також земельної ділянки.

Особа у разі вступу до кооперативної організації зобов'язана сплатити вступний внесок - грошовий чи інший майновий неповоротний внесок.

Грошовий чи інший майновий внесок члена кооперативу, що вноситься понад пай до спеціального фонду кооперативу для забезпечення виконання конкретних завдань кооперативу, є цільовим внеском.

Відповідно до загального правила визначення об'єкта оподаткування ПДВ, встановленого пунктом 185.1 статті 185 ПКУ, об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 ПКУ.

При цьому постачання товарів - будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду (підпункт 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 ПКУ).

Постачання послуг - будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об'єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об'єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності (підпункт 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 ПКУ).

Разом з цим повідомляємо, що інформації, викладеної у зверненні, недостатньо для надання вичерпної індивідуальної податкової консультації з порушеного питання (зокрема, відсутня копія договору пайової участі в будівництві, згідно з яким члени кооперативу перераховують внески на співфінансування будівництва, а також не надано інформацію щодо договірних відносин із суб’єктом господарювання, який безпосередньо буде здійснювати будівництво офісно-торгівельного центру), а тому у разі необхідності пропонуємо повторно звернутися до контролюючого органу із наданням детального опису здійснюваних операцій та копій документів, що стосуються таких операцій.

Щодо внесення пайових внесків членами обслуговуючого кооперативу на рахунок такого кооперативу з метою забезпечення його статутної діяльності повідомляємо, що така операція не є об’єктом оподаткування ПДВ. Сума таких пайових внесків не враховується при визначенні обсягу операцій, по досягненню якого платник податку зобов'язаний зареєструватися платником ПДВ.

фото автора В фокусе
Ушакова Лилия СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА — НОВЫЙ ПЕРЕРАСЧЕТ [Порядок 100]...
59296 141
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям
Нас уже image пользователей
Клуб 911 — присоединяйтесь, чтобы получить полный доступ ко всем материалам сайта. Это бесплатно!
Уже с нами? Войти