Отключить рекламу

Подпишитесь!


  • Щодо врахування суми податку на додану вартість по податковому повідомленню-рішенню, яким було відмовлено у наданні бюджетного відшкодування, у складі від’ємного значення майбутніх періодів податкової звітності з ПДВ та у сумі податку, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (лист ДФС від 28.12.2017 р. № 3193/6/99-99-12-02-01-15/ІПК)

Щодо врахування суми податку на додану вартість по податковому повідомленню-рішенню, яким було відмовлено у наданні бюджетного відшкодування, у складі від’ємного значення майбутніх періодів податкової звітності з ПДВ та у сумі податку, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (лист ДФС від 28.12.2017 р. № 3193/6/99-99-12-02-01-15/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 28.12.2017 р. № 3193/6/99-99-12-02-01-15/ІПК

Про розгляд листа

Державна фіскальна служба України розглянула звернення платника податку щодо врахування суми податку на додану вартість по податковому повідомленню-рішенню, яким було відмовлено у наданні бюджетного відшкодування, у складі від’ємного значення майбутніх періодів податкової звітності з ПДВ та у сумі податку, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, та керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

Відповідно до підпункту "в" пункту 200.14 статті 200 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) якщо за результатами камеральної або документальної перевірки, контролюючий орган виявляє невідповідність суми бюджетного відшкодування сумі, заявленій у податковій декларації, то такий орган у разі з'ясування за результатами проведення перевірок факту, за яким платник податку не має права на отримання бюджетного відшкодування, надсилає платнику податку податкове повідомлення, в якому зазначаються підстави відмови в наданні бюджетного відшкодування.

Згідно з пунктом 2 розділу II Порядку надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2015 р. N 1204 (із змінами та доповненнями) у разі якщо за результатами перевірок виявлено відсутність права на отримання платником податку бюджетного відшкодування, то відповідний структурний підрозділ контролюючого органу складає податкове повідомлення-рішення за формою "ВЗ".

Відповідно до пункту 4 Розділу V Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 28 січня 2016 року N 21 сума збільшення/зменшення від'ємного значення за результатами перевірки контролюючого органу, що узгоджена протягом звітного (податкового) періоду відображається у рядку 16.3 розділу II "Податковий кредит" податкової декларації з ПДВ.

Отже сума ПДВ, у якій відмовлено при наданні бюджетного відшкодування ПДВ, може бути врахована у збільшення значення рядків "збільшено/зменшено залишок від'ємного значення за результатами перевірки контролюючого органу" податкової декларації з ПДВ за звітний (податковий) період, на який припадає день узгодження податкового повідомлення-рішення за формою "ВЗ". Тобто така сума може бути врахована платником зі знаком "+" у рядку 16.3 податкової декларації з ПДВ за звітний (податковий) період, на який припадає день узгодження цього податкового повідомлення-рішення, із обов'язковим заповненням спеціального поля в податковій декларації, де вказується дата, номер податкового повідомлення-рішення та сума зменшення від'ємного значення за результатами перевірки.

Зазначена сума приймає у розрахунку суми рядка 17 "усього податкового кредиту" податкової декларації з ПДВ за звітний (податковий) період і, відповідно при визначені від’ємного значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 17 - рядок 9 декларації) (позитивне значення), приймає участь в обрахунку:

суми від'ємного значення, яка зараховується у зменшення суми податкового боргу з податку на додану вартість та/або підлягає бюджетному відшкодуванню та/або зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду;

суми від'ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) (переноситься до рядка 16.1 декларації наступного звітного (податкового) періоду).

Що стосується врахування суми податку на додану вартість по податковому повідомленню-рішенню, яким було відмовлено у наданні бюджетного відшкодування, у сумі податку, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, то повідомляємо наступне.

Складовою формули, визначеної пунктом 2001 .3 статті 2001 Кодексу, за якою обраховується сума податку, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних, є показник ΣВідшкод - загальна сума податку, заявлена платником до бюджетного відшкодування з урахуванням сум коригувань та результатів перевірок, що проводяться відповідно до цього Кодексу, який враховується у формулі зі знаком "-".

Показник ΣВідшкод підлягає коригуванню за результатами перевірок, що проводяться відповідно до Кодексу, шляхом зменшення показника ΣВідшкод відповідно до винесеного податкового повідомлення-рішення за формою ВЗ на дату узгодження та на суму зменшення заявки на відшкодування згідно відповідної податкової звітності.

Отже, сума податку, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних, збільшується на суму зменшення заявки на відшкодування згідно повідомлення-рішення за формою ВЗ, яким було відмовлено у наданні бюджетного відшкодування.

Що стосується зарахування суми податку, на яку відмовлено у наданні бюджетного відшкодування по податковому повідомленню-рішенню за формою ВЗ, на рахунок у системі електронного адміністрування податку (далі - електронний рахунок), то Кодексом такої можливості не передбачено. Електронний рахунок - це рахунок, відкритий платнику податку в Казначействі, на який таким платником перераховуються кошти у сумі, необхідній для досягнення розміру суми податку, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, а також у сумі, необхідній для сплати узгоджених податкових зобов'язань з податку.

Згідно з пунктом 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Отключить рекламу
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться