Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Щодо ввезення з Японії в Україну "ембріону людини" з метою його подальшої передачі до медичного закладу України для проведення процедури ЕКЗ (екстрокорпорального запліднення) (лист ДФС від 13.11.2017 р. № 2603/К/99-99-13-01-02-14/ІПК)

Щодо ввезення з Японії в Україну "ембріону людини" з метою його подальшої передачі до медичного закладу України для проведення процедури ЕКЗ (екстрокорпорального запліднення) (лист ДФС від 13.11.2017 р. № 2603/К/99-99-13-01-02-14/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 13.11.2017 р. № 2603/К/99-99-13-01-02-14/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула письмове звернення щодо ввезення з Японії в Україну "ембріону людини" з метою його подальшої передачі до медичного закладу України для проведення процедури ЕКЗ (екстрокорпорального запліднення) і повідомляє таке.

Відповідно до статей 42, 43 Господарського кодексу України (далі - ГКУ) підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Статтею 44 ГКУ передбачено, що підприємництво здійснюється на основі, зокрема, вільного вибору підприємцем видів підприємницької діяльності. Підприємці мають право без обмежень самостійно здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність, яку не заборонено законом.

Статтею 45 ГКУ визначено, що підприємництво в Україні здійснюється в будь-яких організаційних формах, передбачених законом, на вибір підприємця.

На сьогодні для фізичних осіб - підприємців існує дві системи оподаткування доходів, одержуваних від здійснення підприємницької діяльності, кожна з яких регулюється окремими статтями Кодексу і має певні обмеження та переваги, а також різний порядок оподаткування таких доходів, ведення обліку доходів і витрат.

Законодавством України не визначено спеціального порядку переміщення через митний кордон України живих (не клонованих) ембріонів людини.

У той же час на запит Державної митної служби України від 15.03.2011 р. N 14/7-10.18/4345 Міністерство охорони здоров’я України проінформувало Держмитслужбу України (лист від 24.03.2011 р. N 18.03-19/370/15-665) про таке.

Дія Закону України "Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людини" не поширюється на ввезення і застосування ембріонів та репродуктивних клітин людини.

Ввезення ембріонів людини та репродуктивних клітин для власних потреб не заборонено законодавством України.

Застосування ембріонів та репродуктивних клітин людини можливе:

при наявності офіційного документу (свідоцтва або сертифікату, або довідки, або посвідчення), що підтверджує походження біоматеріалів людини та права власності на них фізичних або юридичних осіб;

при дотриманні умов транспортування біоматеріалів людини;

при наявності письмового підтвердження приймаючої клініки в Україні, що вона дійсно буде проводити трансфер (імплантацію) біоматеріалів людини зазначеним особам.

Відповідно до частини 1 статті 257 Митного кодексу України (далі - Кодекс), декларування здійснюється шляхом заявлення за встановленою формою (письмовою, усною, шляхом вчинення дій) точних відомостей про товари, мету їх переміщення через митний кордон України, а також відомостей, необхідних для здійснення їх митного контролю та митного оформлення. При застосуванні письмової форми декларування можуть використовуватися як електронні документи, так і документи на паперовому носії.

Згідно зі статтею 335 Кодексу декларант, уповноважена ним особа або перевізник залежно від виду транспорту, яким здійснюється перевезення товарів, під час переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України надають органу доходів і зборів в паперовій або електронній формі документи та відомості, визначені цією статтею.

Згідно з частиною 3 статті 335 Кодексу разом з митною декларацією органу доходів і зборів подаються рахунок або інший документ, який визначає вартість товару, та у випадках, встановлених Кодексом, декларація митної вартості.

Згідно з підпунктом 5 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2011 року N 1031 "Деякі питання здійснення державного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України" товари груп 1 - 97 згідно з УКТ ЗЕД підлягають радіологічному контролю.

З урахуванням вимог частини восьмої статті 319 Кодексу митне оформлення товару має завершуватись за умови наявності відбитку штампу посадової особи територіального органу Держекоінспещії України на товаросупровідних документах про позитивні результати здійснення радіологічного контролю або наявності інформації про проведення радіологічного контролю в інформаційних ресурсах органів доходів і зборів у разі взаємодії органів доходів і зборів, державних контролюючих органів та підприємств за принципом "єдиного вікна".

В Україні класифікація товарів здійснюється згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі - УКТ ЗЕД), яка є товарною номенклатурою Митного тарифу України, затверджується Законом України "Про Митний тариф України" і складається на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів Всесвітньої митної організації з урахуванням Комбінованої номенклатури Європейського Союзу.

Класифікація товарів в УКТ ЗЕД здійснюється із застосуванням Основних правил інтерпретації УКТ ЗЕД (ОПІ).

В Українській класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності відсутнє товарне групування (товарна позиція, підпозиція, категорія, підкатегорія), що містить у своєму найменуванні пряме посилання на товар з назвою "ембріон людини".

Враховуючи природу походження вантажу "ембріон людини", для його класифікації з урахуванням правила 4 ОПІ орієнтовно може бути розглянута товарна позиція 3001, яка відповідно до її найменування включає залози та інші органи, призначені для органотерапевтичного використання, висушені, подрібнені або не подрібнені у порошок; екстракти залоз або інших органів чи їх секретів, призначені для органотерапевтичного використання; гепарин та його солі; інші речовини людського або тваринного походження, підготовлені для терапевтичного або профілактичного застосування, не включені до інших товарних позицій (код товару 3001 90 20 00).

Відповідно до пункту 27 статті 4 Митного кодексу України (далі - Митний кодекс) до митних платежів належать мито, акцизний податок із ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) та податок на додану вартість із ввезених на митну територію України товарів (продукції).

При ввезенні на митну територію України "ембріон людини" (за кодом УКТ ЗЕД 3001 90 20 00) оподатковується за ставками:

ввізного мита - 0 % від митної вартості товару (Закон України від 19.09.2013 р. N 584-VII "Про Митний тариф України");

податку на додану вартість - 20 % відповідно до статті 193 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. N 2755-VI.

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

фото автора В фокусе
Ушакова Лилия СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА — НОВЫЙ ПЕРЕРАСЧЕТ [Порядок 100]...
60967 142
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям
Нас уже image пользователей
Клуб 911 — присоединяйтесь, чтобы получить полный доступ ко всем материалам сайта. Это бесплатно!
Уже с нами? Войти