Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Щодо взаєморозрахунків між резидентом та нерезидентом (лист ДФС від 05.12.2017 р. № 2841/6/99-99-15-02-02-15/ІПК)

Щодо взаєморозрахунків між резидентом та нерезидентом (лист ДФС від 05.12.2017 р. № 2841/6/99-99-15-02-02-15/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 05.12.2017 р. № 2841/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо взаєморозрахунків між резидентом та нерезидентом та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє таке.

Контролюючі органи мають право надавати консультації виключно з тих питань, що належать до їх повноважень (п. 52.5 ст. 52 Кодексу).

Згідно з пп. 191.1.28 п. 191.1 ст. 191 Кодексу до функцій контролюючих органів належить, зокрема, надання індивідуальних податкових консультацій з питань податкового та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на контролюючі органи.

Щодо правомірності припинення зобов’язань в іноземній валюті резидента та нерезидента шляхом зарахування однорідних вимог

Оскільки валютне регулювання та визначення порядку здійснення операцій в іноземній валюті здійснюється Національним банком України, пропонуємо за роз’ясненнями із зазначеного питання звернутись до Національного банку України.

Щодо можливості виникнення у товариства прострочення проведення розрахунків по зовнішньоекономічних договорах з придбання у нерезидента корпоративних прав та зменшення розміру статутного фонду у випадку проведення заліку

Поточними торговельними операціями в іноземній валюті відповідно до п. 10 Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 року N 281, є розрахунки за експорт та імпорт товару без відстрочення платежу або з відстроченням, що відповідно до договору не перевищує строки, установлені законодавством України для здійснення таких розрахунків.

Зазначені операції регулюються Законом України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" і на них розповсюджуються обмеження строків розрахунків, встановлені статтями 1 та 2 цього Закону.

При цьому операції в іноземній валюті щодо часткової участі нерезидента у підприємствах, що створюються спільно з українськими юридичними особами, придбання корпоративних прав є валютними операціями, пов'язаними з рухом капіталу.

Враховуючи викладене, положення Закону не застосовується до операцій щодо придбання у нерезидента корпоративних прав (зменшення розміру статутного фонду), оскільки такі операції не відносяться до поточних торговельних операцій.

Щодо коригування фінансового результату до оподаткування на різниці, які виникають за операціями з корпоративними правами

Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень Кодексу.

Кодексом не передбачено коригування фінансового результату на різниці за операціями з продажу та іншого відчуження корпоративних прав, виражених в іншій, ніж цінні папери, формі. Такі операції відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку при формуванні фінансового результату.

Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється Міністерством фінансів України, яке затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно- правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (п. 2 ст. 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні").

Згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям