Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Щодо заповнення Додатку РІ (різниці) до Декларації з податку на прибуток за три квартали 2017 року при здійсненні операції з безоплатної передачі з балансу «» на баланс «» частини адміністративної будівлі (лист ДФС від 07.08.2017 р. № 1515/5/99-99-15-02-02-16/ІПК)

Щодо заповнення Додатку РІ (різниці) до Декларації з податку на прибуток за три квартали 2017 року при здійсненні операції з безоплатної передачі з балансу «» на баланс «» частини адміністративної будівлі (лист ДФС від 07.08.2017 р. № 1515/5/99-99-15-02-02-16/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 07.08.2017 р. № 1515/5/99-99-15-02-02-16/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо заповнення Додатку РІ (різниці) до Декларації з податку на прибуток за три квартали 2017 року при здійсненні операції з безоплатної передачі з балансу «» на баланс «» частини адміністративної будівлі та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

Згідно з п. 4 розділу III Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють та/або користуються об’єктами державної, комунальної власності, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19.12.2006 р. N 1213, господарські організації відображають контрольовані ними (що перебувають у їх користуванні) основні засоби, які є об’єктами права комунальної власності, що не ввійшли до статутних капіталів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації), зокрема нерухоме майно та інше окреме індивідуально визначене майно (у тому числі об’єкти незавершеного будівництва), а також об’єкти, які мають загальнодержавне значення, у складі основних засобів.

Такі основні засоби відображаються у статті балансу "Основні засоби", в якій наводиться вартість основних засобів, отриманих у довірче управління або на праві господарського відання чи праві оперативного управління.

Згідно з пп. 14.1.202 п. 14.1 ст. 14 Кодексу продаж (реалізація) товарів - будь- які операції, що здійснюються згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими господарськими, цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на такі товари за плату або компенсацію незалежно від строків її надання, а також операції з безоплатного надання товарів. Не вважаються продажем товарів операції з надання товарів у межах договорів комісії (консигнації), поруки, схову (відповідального зберігання), доручення, довірчого управління, оперативного лізингу (оренди), інших цивільно-правових договорів, які не передбачають передачі прав власності на такі товари.

Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень цього Кодексу.

Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів формуються відповідно до вимог ст. 138 Кодексу.

Відповідно до п. 138.1 ст. 138 Кодексу фінансовий результат до оподаткування збільшується, зокрема, на суму залишкової вартості окремого об’єкта основних засобів або нематеріальних активів, визначеної відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, у разі ліквідації або продажу такого об’єкта.

Фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму залишкової вартості окремого об’єкта основних засобів або нематеріальних активів, визначеної з урахуванням положень цієї статті Кодексу, у разі ліквідації або продажу такого об’єкта (п. 138.2 ст. 138 Кодексу).

Таким чином, операції з безоплатної передачі основних засобів (частини адмінбудівлі) з балансу платника податку на прибуток на загальних підставах, на баланс «» збільшують фінансовий результат до оподаткування на суму їх залишкової вартості, визначеної відповідно до правил бухгалтерського обліку та зменшують фінансовий результат до оподаткування на суму залишкової вартості такого окремого об’єкта основних засобів, визначеної з урахуванням положень ст. 138 Кодексу.

Відображення різниць, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів та передбачають коригування фінансового результату до оподаткування на підставі пп. 138.1, 138.2 ст. 138 Кодексу, здійснюється у рядках 1.1.2 та 1.2.2 додатка РІ "Різниці" до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 р. N 897 (у редакції наказу Мінфіну від 28.04.2017 р. N 467).

Слід зазначити, що відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

фото автора В фокусе
Амброзяк Наталья Подаем бенефициаров: когда и как [время пришло]...
66479 233
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям
Спасибо, что читаете сайт Бухгалтер 911 Войдите и читайте дальше бесплатно