Подпишитесь на рассылку

Подпишитесь

и получайте свежие новости и специальные предложения
  • Щодо заповнення Звіту про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у роздрібній мережі (форма № 1-РА)

Щодо заповнення Звіту про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у роздрібній мережі (форма № 1-РА)   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС у м. КИЄВІ
   
   ЛИСТ
   
   № 3887/Т/26-15-40-03-20 від 08.06.2016

   

   Головне управління ДФС у м. Києві розглянуло лист від 06.05.2016 № 06/05-2016 (вх. ГУ ДФС у м. Києві від 10.05.2016 № 5725/т) щодо заповнення Звіту про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у роздрібній мережі (форма № 1-РА) та повідомляє.
   
   Статтею 16 Закону України від 19.12.1995 № 481/95-ВР "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (далі – Закон № 481) встановлено, що суб'єкти господарювання, які отримали передбачені цим Законом ліцензії, подають до органу виконавчої влади, уповноваженого Кабінетом Міністрів України видавати такі ліцензії, щомісяця до 10 числа наступного місяця звіт про обсяги виробництва та/або обігу (в тому числі імпорту та експорту) спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів за формою, встановленою цим органом.
   
   Відповідно до частини третьої ст. 16 Закону № 481, п.п. 5 п. 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, наказом Міністерства фінансів України від 11.02.2016 № 49 "Про затвердження форм звітів щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та порядків їх заповнення"
   
   затверджено форми звітів щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та порядків їх заповнення (далі - Наказ № 49, Порядок), зокрема форму звіту № 1-РА "Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у роздрібній мережі".
   
   Порядком заповнення форми звіту № 1-РА "Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у роздрібній мережі" встановлено, що звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у роздрібній мережі (далі - Звіт № 1-РА) подають суб'єкти господарювання, які одержали ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, незалежно від форми власності до органів ДФС за основним місцем обліку в електронній формі.
   
   Звіт № 1-РА в електронній формі подається засобами електронного зв'язку з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством, як передбачено для податкової звітності.
   
   У разі якщо суб'єкт господарювання має в своєму складі структурні одиниці, які не є юридичними особами Звіт № 1-РА заповнюється в цілому щодо підприємства з урахуванням усіх структурних одиниць (якщо суб'єкт господарювання має більше 1 ліцензії, то у графі "Реєстраційний номер ліцензії" зазначається загальна кількість ліцензій, графа "строк дії ліцензії" не заповнюється).
   
   Звіт № 1-РА складається окремо за кожний місяць та до 10 числа місяця, що настає за звітним, подається до органів ДФС за основним місцем обліку суб'єкта господарювання.
   
   Інформація подається за кодами та видами алкогольних напоїв згідно з додатком до Наказу № 49.
   
   У графах 1, 2 зазначаються відповідно код та вид алкогольної продукції згідно з додатком до Наказу № 49.
   
   У графі 3 зазначається залишок алкогольних напоїв на початок звітного місяця.
   
   У графі 4 зазначається обсяг придбання алкогольних напоїв усього за звітний період суб'єктом господарювання, який здійснює роздрібну торгівлю алкогольними напоями.
   
   У графі 5 зазначається обсяг реалізації алкогольних напоїв усього за звітний період.
   
   У графі 6 зазначається залишок алкогольних напоїв на кінець звітного місяця.
   
   У графі 7 надаються необхідні пояснення (обсяги зіпсованих, знищених, втрачених товарів, тощо відображаються у даній графі з зазначенням відповідних пояснень).
   
   Одиницею виміру, яка застосовується при складанні Звіту № 1-РА, є тисячі декалітрів (тис. дал). Формат даних - до шести знаків включно після коми. Наприклад: 0,5 л відображається як 0,000050 тис. декалітрів. Роз'яснення з зазначеного питання розміщено в категорії 115-03 Загальнодоступного інформаційного ресурсу ДФС України "ЗІР".
   
   Показники звітів округлюються згідно загальноприйнятих математичних правил округлення. Тобто, якщо необхідно відобразити показник, у якого кількість знаків після коми перевищує 6, а перша наступна за цим розрядом цифра дорівнює або більша 5, то шостий знак збільшується на "1". Відповідно, якщо перша наступна за 6 розрядом цифра менше 5, то шостий знак залишається без змін.
   
   Зазначений вище Звіт подається щомісячно, протягом дії відповідної ліцензії, навіть якщо не здійснювався рух алкогольних напоїв та на залишках не було продукції. Відповідно абзацу вісімнадцятого частини другої статті 17 Закону № 481 до суб'єктів господарювання застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів у раз неподання чи несвоєчасного подання звіту або подання звіту з недостовірними відомостями про обсяги виробництва та/або обігу (в тому числі імпорту та експорту) спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів.
   
   Слід зазначити, що ст. 36 Кодексу встановлено, що платники податку зобов'язані самостійно декларувати свої податкові зобов'язання та визначати відповідність проведення ними операцій.
   
   Оцінка правомірності відображення в податковому обліку господарських операцій може бути здійснена лише в межах податкової перевірки у відповідності до вимог Кодексу.
   
   Згідно із ст. 52 Кодексу податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
   
   Звертаємо увагу, що листи Головного управління ДФС у м. Києві не є нормативно-правовими актами, а мають лише інформаційний характер і не встановлюють правових норм та діють до набрання чинності нормативно-правових актів, що змінюють відповідні правовідносини.
   
   
   
   Заступник начальника Е.М. Пруднікова

Отключить рекламу
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления