при подписке на рассылку
gift_icon
  • Щодо зарахування  авансових внесків при виплаті дивідендів у рахунок сплати авансових внесків з податку на прибуток та відображення таких авансових внесків у декларації за 2014 рік (Лист ГУ ДФС у м. Києві від 06.09.2016 № 19817/10/26-15-12-05-11)

Щодо зарахування  авансових внесків при виплаті дивідендів у рахунок сплати авансових внесків з податку на прибуток та відображення таких авансових внесків у декларації за 2014 рік (Лист ГУ ДФС у м. Києві від 06.09.2016 № 19817/10/26-15-12-05-11)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС у м. КИЄВІ

ЛИСТ

№ 19817/10/26-15-12-05-11 від 06.09.2016


Головне управління ДФС у м. Києві розглянуло лист «_» щодо зарахування  авансових внесків при виплаті дивідендів у рахунок сплати авансових внесків з податку на прибуток та відображення таких авансових внесків у декларації за 2014 рік та в межах своїх повноважень повідомляє наступне.

Порядок  оподаткування  дивідендів у 2014 році встановлено п. 153.3 ст. 153 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI, зі змінами та доповненнями (далі - Кодекс), в редакції, яка діяла до 01.01.2015 року.

Відповідно до п.п. 153.3.1 п. 153.3 ст. 153 Кодексу, у разі прийняття рішення щодо виплати дивідендів емітент корпоративних прав, на які нараховуються дивіденди, проводить зазначені виплати власнику таких корпоративних прав незалежно від того, чи є оподатковуваний прибуток, розрахований за правилами, визначеними статтею 152 цього Кодексу, чи ні.

Крім випадків, передбачених підпунктом 153.3.5 цього пункту, емітент корпоративних прав, який приймає рішення про виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам), нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок із податку в розмірі ставки, встановленої пунктом 151.1 статті 151 цього Кодексу, нарахованої на суму дивідендів, що фактично виплачуються, без зменшення суми такої виплати на суму такого податку. Зазначений авансовий внесок вноситься до бюджету до/або одночасно з виплатою дивідендів.

Обов’язок із нарахування та сплати авансового внеску з цього податку за визначеною пунктом 151.1 статті 151 цього Кодексу ставкою покладається на будь-якого емітента корпоративних прав, що є резидентом, незалежно від того, є такий емітент або отримувач дивідендів платником податку чи має пільги зі сплати податку, надані цим Кодексом, чи у вигляді застосування ставки податку іншої, ніж встановлена в пункті 151.1 статті 151 цього Кодексу (крім платників цього податку, які підпадають під дію статті 156 цього Кодексу). Обов’язок із нарахування та сплати авансового внеску з цього податку не поширюється на суб'єктів господарювання, які є платниками фіксованого сільськогосподарського податку згідно з розділом XIV цього Кодексу (п.п. 153.3.2 п. 153.3 ст. 153 Кодексу).

Сума авансового внеску у зв’язку із виплатою дивідендів відображається в рядку 5 «сума авансового внеску у зв’язку із виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів), що має бути сплачена у звітному (податковому) періоді» додатку АВ до рядка 20 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства та рядку 5.1 «сума авансового внеску у зв’язку із виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів) у звітному (податковому) періоді, що має бути сплачена за місцезнаходженням юридичної особи - платника консолідованого податку» додатку АВ та переноситься в рядок 20АВ Податкової декларації з податку на прибуток підприємства.

Відповідно до п. 57.1 ст. 57 Кодексу, платники податку на прибуток (крім новостворених, виробників сільськогосподарської продукції, неприбуткових установ (організацій) та платників податків, у яких доходи, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування, за останній річний звітний податковий період не перевищують 10 мільйонів гривень) щомісяця сплачують авансовий внесок з податку на прибуток у порядку і в строки, які встановлені для місячного податкового періоду, у розмірі не менше 1/12 нарахованої до сплати суми податку за попередній звітний (податковий) рік без подання податкової декларації.

На суму сплачених авансових внесків з податку на прибуток при виплаті дивідендів відповідно до пункту 153.3 статті 153 цього Кодексу (в тому числі за наслідками попередніх звітних (податкових) періодів) зменшується сума авансових внесків з податку на прибуток, визначених цим пунктом.

Якщо сума авансових внесків з податку на прибуток, сплачена при виплаті дивідендів відповідно до пункту 153.3 статті 153 цього Кодексу, перевищує суму авансових внесків з податку на прибуток, визначених цим пунктом, сума перевищення зараховується у зменшення авансових внесків, визначених цим пунктом, у наступних звітних місяцях до повного її погашення.

Враховуючи зазначене, сума авансового внеску з податку на прибуток при виплаті дивідендів у звітному періоді 2014 року зараховується у зменшення сум нарахованого податкового зобов’язання з податку на прибуток (з урахуванням зарахованого авансового внеску відповідно до ст. 57 Кодексу) у декларації за підсумками звітного періоду 2014 року з перенесенням суми перевищення до складу наступних податкових періодів.

При цьому, сума не врахованого у зменшення нарахованої суми податкових зобов’язань з податку на прибуток залишку авансових внесків з податку на прибуток при виплаті дивідендів у звітному періоді не формує надміру сплачену суму податку у звітному періоді згідно з п.п. 14.1.115 п. 14.1 ст. 14 та п.п. 153.3.4 п. 153.3 ст. 153 Кодексу, а акумулюється у декларації звітного періоду та переноситься на зменшення податкових зобов’язань з податку на прибуток наступних податкових періодів.

Слід зазначити, що відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Звертаємо увагу, що листи ГУ ДФС у м. Києві не є нормативно-правовими актами, а мають лише інформаційний характер і не встановлюють правових норм та діють до набрання чинності нормативно-правових актів, що змінюють відповідні правовідносини.


Заступник начальника                                                Е.М. Пруднікова             

Отключить рекламу