Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Щодо застосування до платників податків штрафних санкцій у разі виявлення під час здійснення моніторингу контрольованих операцій розбіжностей між загальною сумою контрольованої операції, відображеною у основній частині Звіту про контрольовані операції, та відповідним показником додатка до Звіту "Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях" (лист ДФС від 10.10.2016 р. № 33080/7/99-99-12-03-07-17)

Щодо застосування до платників податків штрафних санкцій у разі виявлення під час здійснення моніторингу контрольованих операцій розбіжностей між загальною сумою контрольованої операції, відображеною у основній частині Звіту про контрольовані операції, та відповідним показником додатка до Звіту "Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях" (лист ДФС від 10.10.2016 р. № 33080/7/99-99-12-03-07-17)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 10.10.2016 р. № 33080/7/99-99-12-03-07-17

Державна фіскальна служба України на численні запити територіальних підрозділів ДФС щодо застосування до платників податків штрафних санкцій у разі виявлення під час здійснення моніторингу контрольованих операцій розбіжностей між загальною сумою контрольованої операції, відображеною у основній частині Звіту про контрольовані операції (далі - Звіт), та відповідним показником додатка до Звіту "Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях" повідомляє таке.

Порядок складання Звіту про контрольовані операції визначено наказом Міністерства фінансів України від 18.01.2016 р. N 8 "Про затвердження форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції", який зареєстровано у Міністерстві юстиції України 04.02.2016 р. за N 187/28317 (далі - Порядок). Звіт про контрольовані операції містить відомості про особу, яка бере участь у контрольованій операції, та детальну інформацію про здійснені протягом звітного року контрольовані операції.

Так, у графі 4 основної частини Звіту "Загальні відомості про контрольовані операції" зазначається вартісний показник загальної суми контрольованих операцій платника податків з кожним контрагентом протягом звітного періоду за даними бухгалтерського обліку платника. Водночас у додатку до Звіту, який заповнюється окремо щодо кожної особи, яка бере участь у контрольованій операції, у графі 20 зазначається загальна вартість контрольованої операції (за вирахуванням непрямих податків) у гривнях, за якою відповідна операція відображена в бухгалтерському обліку платника.

Відповідно до пункту 2 розділу IV Порядку загальний вартісний показник усіх контрольованих операцій, зазначених у додатку (підсумок графи 20), має збігатися з вартісним показником, зазначеним у графі 4 Загальних відомостей про контрольовані операції основної частини Звіту у рядку відповідної особи.

Згідно з абзацом третім пункту 120.3 статті 120 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) невключення до Звіту про контрольовані операції інформації про всі здійснені протягом звітного періоду контрольовані операції відповідно до вимог пункту 39.4 статті 39 цього Кодексу тягне за собою накладення штрафу у розмірі 1 відсотка суми контрольованих операцій, незадекларованих у поданому Звіті про контрольовані операції, але не більше 300 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, за всі незадекларовані контрольовані операції.

Сплата таких фінансових санкцій (штрафів) не звільняє платника податку від обов'язку подання Звіту про контрольовані операції та/або документації з трансфертного ціноутворення. У разі виявлення у ході здійснення моніторингу контрольованих операцій фактів невключення до такого Звіту інформації про всі здійснені протягом звітного періоду контрольовані операції застосовуються штрафні санкції.

Таким чином, у разі якщо у поданому платником податку Звіті про контрольовані операції не співпадає загальна вартість контрольованої операції у розрізі окремого контрагента, зазначена у основній частині з загальною вартістю, зазначеною у додатку, або у разі якщо загальну вартість контрольованої операції зазначено по окремому контрагенту лише в додатку або лише в основній частині звіту, такі помилки є виключно порушенням порядку складання Звіту про контрольовані операції та не призводять до застосування штрафної санкції згідно з абзацом третім пункту 120.3 статті 120 Кодексу.

Водночас у разі якщо платником податку виявлено, що у раніше поданому Звіті інформація надана не в повному обсязі, містить помилки або недоліки, такий платник податків має право відповідно до пункту 3 розділу I Порядку подати Звіт з позначкою "уточнюючий" у разі його подання після 1 травня року, що настає за звітним, або з позначкою "звітний новий" у разі його подання до 1 травня року, що настає за звітним.

Зобов'язуємо територіальні підрозділи ДФС при встановленні фактів помилкового заповнення Звіту про контрольовані операції в місячний термін проводити відповідну роботу з платниками податків щодо усунення ними виявлених недоліків.

 

Голова

Р. Насіров

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям