Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Щодо застосування норм п. 198.5 ПКУ при здійсненні операцій зі списання нестач та/або псуванні готової продукції, що належить до товарних позицій (лист ДФС від 30.10.2017 р. № 2440/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Щодо застосування норм п. 198.5 ПКУ при здійсненні операцій зі списання нестач та/або псуванні готової продукції, що належить до товарних позицій (лист ДФС від 30.10.2017 р. № 2440/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 30.10.2017 р. № 2440/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Про оподаткування ПДВ

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо застосування норм пункту 198.5 статті 198 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) при здійсненні операцій зі списання нестач та/або псуванні готової продукції, що належить до товарних позицій, зазначених у пункті 45 підрозділу 2 розділу XX Кодексу, та, керуючись статтею 52 Кодексу, повідомляє.

Пунктом 198.3 статті 198 Кодексу визначено, що податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв’язку з:

придбанням або виготовленням товарів та наданням послуг;

придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи);

ввезенням товарів та/або необоротних активів на митну територію України.

Нарахування податкового кредиту здійснюється незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах провадження господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.

Одночасно пунктом 198.5 статті 198 Кодексу передбачено, що платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 Кодексу, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) в терміни, встановлені Кодексом для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, - у разі, якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту), у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися, зокрема в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку (крім випадків, передбачених пунктом 189.9 статті 189 Кодексу).

З метою застосування цього пункту податкові зобов'язання визначаються по товарах/послугах, необоротних активах:

придбаних для використання в неоподатковуваних операціях - на дату їх придбання;

придбаних для використання в оподатковуваних операціях, які починають використовуватися в неоподатковуваних операціях, - на дату початку їх фактичного використання, визначену в первинних документах, складених відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

Згідно з пунктом 189.1 статті 189 Кодексу у разі здійснення операцій відповідно до пункту 198.5 статті 198 Кодексу база оподаткування за необоротними активами визначається виходячи з балансової (залишкової) вартості, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів - виходячи із звичайної ціни), а за товарами/послугами - виходячи з вартості їх придбання.

Відповідно до пункту 45 підрозділу 2 розділу XX Кодексу тимчасово, до 1 січня 2019 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання на митній території України вугілля та/або продуктів його збагачення товарних позицій 2701, 2702, 2703 00 00 00, 2704 00 згідно з УКТ ЗЕД.

У разі застосування зазначеної пільги норми пункту 198.5 статті 198 Кодексу не застосовуються в частині товарів/послуг, необоротних активів, суми податку на додану вартість з вартості яких були включені до податкового кредиту у звітних (податкових) періодах, що передували періоду початку застосування пільги.

Таким чином, відповідно до пункту 45 підрозділу 2 розділу XX Кодексу норми статті 198.5 статті 198 Кодексу не застосовуються при здійсненні операцій з постачання вугілля та/або продуктів його збагачення товарних позицій 2701, 2702, 2703 00 00 00, 2704 00 згідно з УКТ ЗЕД, які звільнені відповідно до вказаного пункту Кодексу від оподаткування ПДВ.

Враховуючи викладене, у разі якщо підприємством здійснюється списання нестач та/або псування готової продукції (в тому числі, яка належить до товарних позицій, зазначених у пункті 45 підрозділу 2 розділу XX Кодексу), в зв'язку з чим така продукція не може бути реалізована покупцям та визнається такою, яка не може бути використана в межах господарської діяльності платника ПДВ, та до такої продукції норми пункту 198.5 статті 198 розділу V Кодексу не були застосовані під час придбання, то на підставі пункту 198.5 статті 198 розділу V Кодексу не пізніше останього дня звітного (податкового) періоду, в якому відбувається її списання, платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання, виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 Кодексу.

На суму таких податкових зобов'язань платник повинен скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду зареєструвати в ЄРПН в терміни, встановлені ПКУ для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, - у разі, якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту), які визнані такими, що використані в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку.

Таким чином, у період застосування підприємством пільгового режиму оподаткування ПДВ відповідно до пункту 45 підрозділу 2 розділу XX Кодексу податкові зобов'язання з ПДВ за правилами, визначеними пунктом 198.5 статті 198 розділу V Кодексу, можуть бути нараховані або у разі якщо придбані платником ПДВ товари/послуги призначаються для використання або починають використовуватися у звільнених від оподаткування ПДВ операціях відповідно до пункту 45 підрозділу 2 розділу XX Кодексу, або у разі списання нестач та/або псування такої продукції. При цьому і в тому, і в іншому випадку податкові зобов’язання з ПДВ нараховуються за правилами, встановленими пунктом 198.5 статті 198 розділу V Кодексу, у випадку якщо придбання товарів / послуг здійснювалося з ПДВ.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям