Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Щодо здійснення перерахунку податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування із сум середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період (лист ДФСУ від 18.07.2017 р. № 1263/6/99-99-13-01-01-15/ІПК)

Щодо здійснення перерахунку податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування із сум середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період (лист ДФСУ від 18.07.2017 р. № 1263/6/99-99-13-01-01-15/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 18.07.2017 р. № 1263/6/99-99-13-01-01-15/ІПК

Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), розглянула лист щодо здійснення перерахунку податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок) із сум середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, і в межах компетенції повідомляє.

Порядок виплати компенсації за 2014 - 2015 роки підприємствам, установам, організаціям, фермерським господарствам, сільськогосподарським виробничим кооперативам незалежно від підпорядкування і форми власності та фізичним особам - підприємцям у межах середнього заробітку працівників, призваних на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятих на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану, а також працівникам, які були призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період та які підлягають звільненню з військової служби у зв’язку з оголошенням демобілізації, але продовжують військову службу у зв’язку з прийняттям на військову службу за контрактом затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 2015 року N 105 (далі - Порядок N 105).

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV ПКУ, згідно з пп. 165.1.1 п. 165.1 ст. 165 якого зазначено, що до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається, зокрема, сума компенсацій, які отримує платник податку з бюджетів, у тому числі, компенсаційні виплати з бюджету в межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період (пп. "и" пп. 165.1.1 п. 165.1 ст. 165 ПКУ).

Відповідно до пп. 1.7 п. 161 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" ПКУ звільняються від оподаткування військовим збором доходи, що згідно з розділом IV ПКУ не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб (не підлягають оподаткуванню, оподатковуються за нульовою ставкою), крім доходів, зазначених у пп. 165.1.2, 165.1.18, 165.1.25, 165.1.52 п. 165.1 ст. 165 ПКУ.

Разом з цим пп. 164.2.1 п. 164.2 ст. 164 ПКУ встановлено, що до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту).

Підпунктом 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" ПКУ установлено, що об'єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені ст. 163 ПКУ, зокрема, загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, до якого включається дохід у вигляді заробітної плати.

Ставка військового збору становить 1,5 відс. об'єкта оподаткування, визначеного пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" ПКУ (пп. 1.3 п. 161 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" ПКУ).

Водночас роботодавець та/або податковий агент має право здійснювати перерахунок сум нарахованих доходів, утриманого податку за будь-який період та у будь-яких випадках для визначення правильності оподаткування, незалежно від того, чи має платник податку право на застосування податкової соціальної пільги (пп. 169.4.3 п. 169.3 ст. 169 ПКУ).

Отже, у разі повернення підприємству коштів з державного бюджету у межах компенсації середнього заробітку працівників, вказаних вами категорій, податковий агент має право здійснити перерахунок відповідних сум використовуючи ставки податку, що діяли на момент нарахування середнього заробітку. При цьому дохід у вигляді компенсаційних виплат з бюджету в межах середнього заробітку не оподатковується податком на доходи фізичних осіб та військовим збором.

Крім того, особи, які відповідно до ПКУ мають статус податкових агентів, зобов’язані подавати у строки, встановлені ПКУ для податкового кварталу, податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку до контролюючого органу за місцем свого розташування. Такий розрахунок подається лише у разі нарахування сум зазначених доходів платнику податку податковим агентом протягом звітного періоду (пп. "б" п. 176.2 ст. 176 ПКУ).

Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку затверджено наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 р. N 4, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.01.2015 р. за N 111/26556 (далі - Порядок).

Згідно із Довідником ознак доходів, наведеним у додатку до Порядку, доходи у вигляді середньої заробітної плати, нарахованої та виплаченої роботодавцем працівникам, вказаної вами категорії, зазначаються у податковому розрахунку за ознакою доходу "101". Компенсаційні виплати, які виплачуються роботодавцем зазначеним працівникам за рахунок коштів державного бюджету у межах середнього заробітку відображаються за "128" ознакою доходу.

При цьому у разі отримання компенсаційних виплат податковому агенту необхідно провести сторно за "101" ознакою доходу сум нарахованої (виплаченої) середньої заробітної плати та сум утриманого податку, що були відображені у податковому розрахунку за відповідний квартал 2014 - 2015 року, і зазначити їх у звіті за ф. N 1ДФ зі знаком "мінус" у кварталі, в якому буде проведено такий перерахунок.

Разом з цим за ознакою "128" у податковому розрахунку відображаються суми нарахованого (виплаченого) доходу у вигляді компенсаційних виплат без нарахування та утримання податку на доходи фізичних осіб.

Водночас зазначаємо, що у разі проведення такого перерахунку уточнюючий звіт не подається та штрафні санкції не застосовуються.

У розділі II "Оподаткування процентів, виграшів (призів) у лотерею та військовий збір" податкового розрахунку загальна сума утриманого військового збору зазначається з врахуванням сум, які підлягають поверненню.

Пунктом 7 Порядку N 105 визначено, що оподаткування, нарахування і сплата єдиного соціального внеску на компенсацію проводяться відповідно до ПКУ і Закону України від 8 липня 2010 року N 2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (далі - Закон N 2464).

У преамбулі до Закону України від 08 липня 2010 року N 2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (далі - Закон N 2464) зазначено, що законом, який визначає правові та організаційні засади забезпечення збору та обліку єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок), умови та порядок його нарахування і сплати та повноваження органу, що здійснює його збір та ведення обліку, є Закон N 2464.

Пунктом першим частини першої статті 4 Закону N 2464 роботодавців визначено платниками єдиного внеску.

Базу нарахування єдиного внеску для роботодавців визначено пунктом першим частини першої статті 7 Закону N 2464.

При цьому частиною сьомою статті 7 Закону N 2464 визначено, що не нараховується на виплати та не утримується єдиний внесок з виплат, що компенсуються з бюджету в межах середнього заробітку працівників, призваних на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятих на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та/або введення воєнного стану.

Частиною п’ятою статті 8 Закону N 2464 визначено, що єдиний внесок для платників, зазначених у статті 4 Закону N 2464, встановлено у розмірі 22 відс. до визначеної статтею 7 цього Закону бази нарахування єдиного внеску.

Якщо у 2017 році роботодавець отримав компенсаційні виплати з бюджету, згідно з Порядком N 105 за 2014 - 2015 роки, такий роботодавець має право здійснити перерахунок єдиного внеску і зменшити суми нарахованого та утриманого єдиного внеску на суми середнього заробітку мобілізованого працівника за ставками єдиного внеску, що діяли у 2014 - 2015 роках, та відобразити сторновані суми у таблицях 1 та 6 додатка 4 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Мінфіну від 14.04.2015 р. N 435.

Пенсійний фонд України відповідно до покладених завдань формує та веде реєстр застрахованих осіб Державного реєстру (далі - Реєстр) (пункт 1 частини першої статті 121 Закону N 2464).

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 131 Закону N 2464 Пенсійний фонд України та його територіальні органи мають право надавати консультації щодо відомостей, поданих до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру, та порядку ведення цього реєстру.

Згідно із спільним листом Міндоходів та Пенсійного фонду України від 27.12.13 р. N 21052/5/99-99-17-03-01-16, від 27.12.13 р. N 36398/05.10 "Про надання роз'яснень щодо єдиного внеску" консультації з питань ведення реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, включаючи питання заповнення таблиць 5 - 9 додатка 4, всіх таблиць додатків 5, 6 та 7 до Порядку, знаходиться у правовому полі Пенсійного фонду України.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям