Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Щодо звільнення державних підприємств, що належать до наукових установ, від сплати до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) (лист ДФС від 10.08.2017 р. № 1552/6/99-99-15-02-02-15/ІПК)

Щодо звільнення державних підприємств, що належать до наукових установ, від сплати до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) (лист ДФС від 10.08.2017 р. № 1552/6/99-99-15-02-02-15/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 10.08.2017 р. № 1552/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо звільнення державних підприємств, що належать до наукових установ, від сплати до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу), та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

Відповідно до п. 16 ст. 1 Закону України від 26 листопада 2015 року N 848-VIII "Про наукову і науково-технічну діяльність" (далі - Закон N 848) наукова (науково-дослідна, науково-технологічна, науково-технічна, науково- практична) установа (далі - наукова установа) - юридична особа незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, утворена в установленому законодавством порядку, для якої наукова та (або) науково-технічна діяльність є основною.

Для надання державної підтримки науковим установам незалежно від форми власності, діяльність яких має важливе значення для науки, економіки та виробництва, створюється Державний реєстр наукових установ, яким надається підтримка держави (ст. 12 Закону N 848).

Згідно з п. 1 Положення про Державний реєстр наукових установ, яким надається підтримка держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.04.2001 р. N 380 (далі - Положення), Державний реєстр наукових установ, яким надається підтримка держави (далі - Реєстр) - це перелік науково-дослідних, науково-технічних, науково-технологічних, науково- практичних установ усіх форм власності (далі - наукові установи) та вищих навчальних закладів усіх форм власності, діяльність яких має важливе значення для розвитку науки, економіки і виробництва.

Відповідно до п. 1 ст. 12 Закону N 848 наукові установи незалежно від форми власності, що включені або претендують на включення до Реєстру, підлягають державній атестації.

Положення про Реєстр розробляється у порядку, визначеному Законом N 848, і затверджується Кабінетом Міністрів України.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері наукової і науково-технічної діяльності, розміщує перелік наукових установ, включених до Реєстру, на своєму офіційному веб-сайті та забезпечує безоплатний доступ до нього.

Згідно з п. 2 Положення із заявкою про включення до Реєстру до Міністерства освіти і науки України звертаються наукові установи, які пройшли державну атестацію, та вищі навчальні заклади, що провадять освітню діяльність за третім (освітньо-науковим) рівнем та (або) науковим рівнем вищої освіти, та які пройшли державну атестацію в частині наукової та науково- технічної діяльності.

Відповідно до п. 2 ст. 12 Закону N 848 наукові установи, включені до Реєстру, користуються податковими пільгами відповідно до законодавства України.

Пунктами 1 та 2 ст. 111 Закону України від 21 вересня 2006 року N 185-V "Про управління об’єктами державної власності" (далі - Закон N 185-V) встановлено, що державні унітарні підприємства (крім державного підприємства обслуговування повітряного руху України "Украерорух" відповідно до Закону України "Про приєднання України до Багатосторонньої угоди про сплату маршрутних зборів", державного підприємства із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного управління справами, державних комерційних підприємств та казенних підприємств, які відповідно до ст. 1 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" належать до наукових установ, а також науково-технологічних комплексів, заснованих на державній власності, а також державних підприємств "Міжнародний дитячий центр "Артек" і "Український дитячий центр "Молода гвардія") та їх об’єднання зобов’язані спрямувати частину чистого прибутку (доходу) до Державного бюджету України у розмірі не менше 30 відсотків у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Державні комерційні підприємства та казенні підприємства, які відповідно до ст. 1 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" належать до наукових установ, а також науково-технологічні комплекси, засновані на державній власності, зобов’язані не менш як 50 відсотків чистого прибутку від своєї діяльності спрямовувати на провадження ініціативної наукової та науково-технічної діяльності, фінансування інновацій та розширення власної матеріально-технічної бази.

Таким чином, включення державних комерційних підприємств та казенних підприємств до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави є обов’язковою умовою для звільнення таких установ від спрямування частини чистого прибутку (доходу) до Державного бюджету України у розмірі 75 відсотків.

Крім того, державні комерційні підприємства та казенні підприємства, які належать до наукових установ, засновані на державній власності, зобов’язані не менш як 50 відсотків чистого прибутку, обрахованого згідно з правилами бухгалтерського обліку, спрямовувати на провадження ініціативної наукової та науково-технічної діяльності, фінансування інновацій та розширення власної матеріально-технічної бази.

Водночас, звільнення від сплати частини чистого прибутку (доходу) до державного бюджету відповідно до пунктів 1 та 2 ст. 111 Закону N 185-V не є податковою пільгою.

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям