Подпишитесь на рассылку

Подпишитесь

и получайте свежие новости и специальные предложения
  • Вопросы определения базы налогообложения акцизным налогом топлива в связи с внесением изменений в НКУ Законом Украины от 24 декабря 2015 № 909 - VIII

Вопросы определения базы налогообложения акцизным налогом топлива в связи с внесением изменений в НКУ Законом Украины от 24 декабря 2015 № 909 - VIII   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 22.03.2016 р. № 6260/6/99-99-21-05-15
   
   Про надання роз’яснення

   
   Питання визначення бази оподаткування акцизним податком пального у зв’язку із внесенням змін до Податкового кодексу України Законом України від 24 грудня 2015 року № 909 – VIII
   
    Відповідно до змін внесених Законом України від 24 грудня 2015 року № 909 – VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» до ст. 215 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) одиницею виміру об’єктів оподаткування, зазначених у п.п. 215.3.4 п. 215.3 ст. 215 Кодексу, замість «кілограмів» визначено «літри» (приведені до температури 15 ºС), а також передбачено зміну одиниць виміру специфічних ставок акцизного податку на пальне, встановлених п.п. 215.3.4 п. 215.3 ст. 215 Кодексу, з «євро за 1000 кілограмів» на «євро за 1000 літрів» (літри, приведені до температури 15 ºС).
   
   Слід зазначити, що з 01.03.2016, згідно зі статтями 231 та 232 Кодексу, запроваджено систему електронного адміністрування реалізації пального (далі – СЕАРП) та електронної акцизної накладної, а також обов’язкову реєстрацію всіх суб’єктів господарювання, які здійснюють реалізацію пального, платниками акцизного податку. При цьому статтею 232 Кодексу передбачено використання єдиних облікових даних на всіх етапах обігу пального, – в літрах, приведених до температури 15 ºС.
   
   Пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року № 113 «Деякі питання електронного адміністрування реалізації пального», якою затверджено СЕАРП, також передбачено, що під час митного оформлення пального суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності до контролюючих органів подаються товаросупровідні документи з відомостями щодо обсягів пального, що ввозиться на митну територію України, в кілограмах та літрах, які приведені до температури 15 °C.
   
   Роз’яснення щодо особливостей заповнення граф митної декларації та «електронного інвойсу» під час нарахування сум акцизного податку при декларуванні пального надано листом ДФС від 25.02.2016 № 6812/7/99-99-24-02-02-15.
   
   У вказаному листі зазначено, що коли при декларуванні пального є необхідним нарахування сум акцизного податку, в графі 31 митної декларації (далі – МД) та в полях «електронного інвойсу» по відповідному товару додатково до відомостей про кількість в одиниці виміру за рахунком або іншим документом, що визначає вартість товару, та коду такої одиниці необхідно зазначати відомості про обсяги пального у одиниці вимірювання «1000 літрів у літрах, приведених до температури 150 С (цифровий та літерний коди одиниці вимірювання – «999» та «KLC»).
   
   Відомості про кількість пального у одиниці вимірювання «1000 літрів у літрах, приведених до температури 150 С» та її літерний код також зазначаються при нарахуванні сум акцизного податку з пального у другій колонці «Основа нарахування» графи 47 МД.
   
   Система електронного адміністрування реалізації пального забезпечує автоматичний облік в розрізі платників податку за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД обсягів пального, ввезеного на митну територію України та оформленого належним чином митними деклараціями, з якого сплачено акцизний податок.
   
   У зв’язку з цим, з метою забезпечення функціонування системи електронного адміністрування реалізації пального, при декларуванні пального за МД типів «IMXXYY» (де «ХХ» – код відповідного митного режиму «40» або «41», а «YY» – один з кодів «АА», «ЕА», «ДР», «ДЕ», «ТК», «ТФ», «ТН», «ДТ») у графі В МД додатково до відомостей, передбачених Порядком заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа, затвердженим наказом Мінфіну від 30.06.2012 № 651, зареєстрований у Мін’юсті 14.08.2012 за № 1372/21684, необхідно зазначати відомості про податковий номер (код ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків (або серія та номер паспорта фізичної особи для фізичних осіб – підприємців, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта) / реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами) особи, для якої відповідні обсяги пального мають бути зараховані в системі електронного адміністрування реалізації пального.
   
   На паперовому примірнику МД зазначені вище відомості відображатимуться у графі В МД у рядку, в якому зазначено відомості про сплату акцизного податку, додатково у квадратних дужках.
   
   Внесення до МД передбачених листом ДФС від 25.02.2016 № 6812/7/99-99-24-02-02-15 розпочато з 01.03.2016.
   
   Керівників митниць зобов’язано довести положення вказаного листа до відома підпорядкованих структурних підрозділів, митних брокерів та суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності з метою забезпечення дотримання положень законодавства України з питань державної митної справи.
   

Отключить рекламу
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления