Отключить рекламу

Подпишитесь!


  • Налогообложение дотаций, предоставленных работодателям за создание новых рабочих мест

Налогообложение дотаций, предоставленных работодателям за создание новых рабочих мест

Печатная Форма: Налогообложение дотаций, предоставленных работодателям за создание новых рабочих мест

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 26.07.2001 р. N 5183/5/15-1116
   
   Про надання роз'яснення


   
   Державна податкова адміністрація України розглянула лист Державного центру зайнятості від 18.06.2001 року N ДЦ-04-1839 щодо питань, пов'язаних з оподаткуванням дотацій, наданих роботодавцям на створення нових робочих місць.
   
   Відповідно до пункту 3 Порядку надання роботодавцю дотації на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 10.01.2001 р. N 1 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.01.2001 р. за N 75/5266, дотація - це кошти Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, надані роботодавцю, що створює додаткові робочі місця для працевлаштування безробітних за направленням державної служби зайнятості, на покриття витрат на заробітну плату прийнятих на них осіб.
   
   Рішення про надання роботодавцю дотації приймається директорами районних, міськрайонних, міських районних у містах центрів зайнятості, які є робочими органами виконавчої дирекції Фонду, за місцем реєстрації роботодавця як платника внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття.
   
   Підпунктом 4.1.6 пункту 4.1 статті 4 Закону України від 22.05.97 р. N 283/97-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств" (зі змінами та доповненнями) визначено, що валовий дохід включає доходи з інших джерел та від позареалізаційних операцій, у тому числі дотації, отримані роботодавцями за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування.
   
   Позареалізаційна операція - це діяльність підприємства, що безпосередньо не пов'язана з реалізацією продукції (робіт, послуг) та іншого майна, включаючи основні фонди, нематеріальні активи, продукцію допоміжного й обслуговуючого виробництва.
   
   Відповідно до підпункту 5.6.1 пункту 5.6 статті 5 вищезазначеного Закону України до складу валових витрат платника податку відносяться витрати на оплату праці фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з таким платником податку, які включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших видів заохочень і виплат виходячи з тарифних ставок, у вигляді премій, заохочень, відшкодувань вартості товарів (робіт, послуг), витрати на виплату авторських винагород та виплат за виконання робіт (послуг) згідно з договорами цивільно-правового характеру, будь-які інші виплати в грошовій або натуральній формі, установлені за домовленістю сторін.
   
   Таким чином, кошти, отримані роботодавцями від Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України у вигляді дотацій на створення робочих місць для працевлаштування безробітних за направленням державної служби зайнятості, включаються до валового доходу роботодавців, а фактичні витрати на оплату праці таких фізичних осіб - до валових витрат роботодавців.
   
   Заступник Голови
   Г. Оперенко
   

Теги
Отключить рекламу
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться