Отключить рекламу

Подпишитесь!


  • Определение и начисление сумм амортизационных отчислений

Определение и начисление сумм амортизационных отчислений

Определение и начисление сумм амортизационных отчислений

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 06.05.2000 р. N 2385/6/15-1116
   
   Щодо визначення та нарахування сум амортизаційних відрахувань


   
   Державна податкова адміністрація України розглянула лист <...> і повідомляє.
   
   Відповідно до пункту 1.18 статті 1 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", у редакції Закону України від 22 травня 1997 року N 283/97-ВР, зі змінами і доповненнями (далі - Закон), лізингова (орендна) операція - це господарська операція фізичної чи юридичної особи (орендодавця), що передбачає надання основних фондів або землі у користування іншим фізичним чи юридичним особам (орендарям) за орендну плату та на визначений строк. Операції з лізингу (оренди) цілісних майнових комплексів державних підприємств регулюються відповідним законодавством.
   
   Згідно з пунктом 4 Методики оцінки вартості майна під час приватизації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.98 р. N 1114, цілісний майновий комплекс - це господарський об'єкт із завершеним циклом виробництва продукції (робіт, послуг). Цілісними майновими комплексами можуть бути структурні підрозділи підприємств (цехи, виробництва, дільниці тощо), які виділяються в установленому порядку в самостійні об'єкти приватизації з подальшим складанням розподільного балансу.
   
   Пунктом 3 статті 23 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" від 10.04.92 р. N 2269-XII, зі змінами та доповненнями, установлено, що амортизаційні відрахування на основні фонди і нематеріальні активи у складі орендованих цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів нараховує та залишає у своєму розпорядженні орендар. При цьому амортизаційні відрахування використовуються орендарем на відновлення орендованих основних фондів.
   
   Зазначеним пунктом також установлено, що право власності на майно, придбане орендарем за рахунок амортизаційних відрахувань, належить власнику орендованого майна (державі), якщо інше не передбачено договором оренди.
   
   Таким чином, амортизація основних фондів та нематеріальних активів, які входять до складу орендованого цілісного майнового комплексу підприємства комунальної форми власності, є ідентичною до амортизації власних основних фондів і відповідно суми амортизаційних відрахувань по зазначених основних фондах та нематеріальних активах повинні визначатися та нараховуватися відповідно до вимог пункту 8.3 Закону з наступним їх відображенням у рядку 34 Декларації про прибуток підприємства та додатку "М" до неї.
   
   Заступник Голови
   О. Шитря
   

Теги
Отключить рекламу
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться