Отключить рекламу

Подпишитесь!


  • Порядок налогового учета расходов банка на установку телефонных аппаратов

Порядок налогового учета расходов банка на установку телефонных аппаратов

Печатная Форма: Порядок налогового учета расходов банка на установку телефонных аппаратов

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 07.02.2001 р. N 543/6/22-3215


   
   Державна податкова адміністрація України розглянула лист щодо порядку податкового обліку витрат банку на встановлення телефонних апаратів, а також прокладення кабелю та монтаж відповідного обладнання і повідомляє.
   
   Відповідно до пп.8.2.1 п.8.2 ст.8 Закону України від 22.05.97 р. N 283/97 "Про оподаткування прибутку підприємств" (із змінами та доповненнями) під терміном "основні фонди" слід розуміти матеріальні цінності, що використовуються у господарській діяльності платника податку протягом періоду, який перевищує 365 календарних днів з дати введення в експлуатацію таких матеріальних цінностей, та вартість яких поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом.
   
   При цьому підпунктом 8.2.2 зазначеної статті встановлено, що автомобільний транспорт та вузли (запасні частини) до нього; меблі; побутові електронні, оптичні, електромеханічні прилади та інструменти, включаючи електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, інформаційні системи, телефони, мікрофони та рації, інше конторське (офісне)обладнання, устаткування та приладдя до них відносяться до групи 2 основних фондів.
   
   Поряд з цим, ця стаття (пп.8.2.1 п.8.2) не регулює порядок віднесення на витрати виробництва (обігу) платника податку витрат на придбання матеріальних цінностей, віднесених згідно з рішенням Кабінету Міністрів України до категорії малоцінних та швидкозношуваних предметів.
   
   На даний час порядок віднесення до складу малоцінних необоротних матеріальних активів регулюється Інструкцією з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів комерційних банків України, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 1.12.2000 р. N 475 та зареєстрованою в Мін'юсті 28.12.2000 р. N 960/5181, пп.1.2 п.1 розділу ІІ якої встановлено, що банки самостійно встановлюють вартісні ознаки предметів, що входять до складу необоротних матеріальних активів, до складу яких включаються й малоцінні необоротні матеріальні активи (пп.1.7 п.1 розділу ІІ).
   
   З урахуванням наведеного, якщо обліковою політикою банку передбачено відносити телефонні апарати до малоцінних необоротних матеріальних активів, то з питання щодо порядку податкового обліку витрат банку на встановлення телефонних апаратів слід керуватися сумісним листом ДПА України та Комітету ВРУ з питань фінансів і банківської діяльності від 12.01.2001 р. N 286/7/15-1117 "Щодо відображення в податковому обліку витрат - придбання малоцінних предметів".
   
   Що стосується питання відображення в податковому обліку витрат на прокладення кабелю та монтаж ідповідного обладнання, то згідно з пп.5.3.2 ст.5 Закону України від 22.05.97 р. N 283/97-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств" (із змінами та доповненнями) до складу валових витрат не включаються витрати на придбання, будівництво, реконструкцію, модернізацію, ремонт та інші поліпшення основних фондів, а також витрати, пов'язані з придбанням нематеріальних активів, які підлягають амортизації, згідно із статтею 8 цього Закону.
   
   Виходячи з наведеного, витрати на проектування прокладення кабелю в середині будівлі та монтаж відповідного обладнання збільшують вартість групи 1 основних фондів та підлягають амортизації за ставкою, передбаченою для цієї групи основних фондів.
   
   Заступник Голови
   І.Кальніченко
   

Теги
Отключить рекламу
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться