Отключить рекламу

Подпишитесь!


  • Об обложении НДС операций по поставке документов об образовании

Об обложении НДС операций по поставке документов об образовании   
МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 17.12.2013 р. N 17676/6/99-99-19-04-02-15
   
   Щодо обкладення ПДВ операцій з постачання документів про освіту

   
   Міністерство доходів і зборів України розглянуло звернення Індустріального технікуму Державного вищого навчального закладу <...> щодо оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання документів про освіту державного зразка та повідомляє.
   
   Фінансово-господарська діяльність у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах здійснюється відповідно до Законів України від 23.05.91 р. N 1060-XII "Про освіту" (далі - Закон N 1060-XII), від 13.05.99 р. N 651-XIV "Про загальну середню освіту", від 10.02.98 р. N 103/98-ВР "Про професійно-технічну освіту", від 17.01.2002 р. N 2984-III "Про вищу освіту" (далі - Закон N 2984-III) та інших нормативно-правових актів.
   
   Відповідно до статті 27 Закону N 1060-XII випускнику державного або іншого акредитованого (атестованого) закладу освіти видається відповідний документ про освіту встановленого зразка. Зразки документів про освіту затверджуються постановою Кабінету Міністрів України від 12.11.97 р. N 1260 "Про документи про освіту та вчені звання".
   
   Освітня діяльність відповідно до статті 1 Закону N 2984-III визначена як діяльність, пов'язана з наданням послуг для здобуття вищої освіти, з видачею відповідного документа.
   
   Частиною 1 статті 9 Закону N 2984-III встановлюються види документів, які засвідчують здобуття особою вищої освіти та кваліфікації за певними освітньо-кваліфікаційними рівнями:
   
   • диплом молодшого спеціаліста;
   
   • диплом бакалавра;
   
   • диплом спеціаліста; диплом магістра.
   
   В пункті 3.12.3.5 Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти від 02.06.93 р. N 161, студенту, який захистив дипломний проект (роботу), склав державні іспити відповідно до вимог освітньо-професійної програми підготовки, рішенням державної комісії присвоюється відповідний освітній рівень (кваліфікація), видається державний документ про освіту (кваліфікацію).
   
   Таким чином, документ про освіту (кваліфікацію) є підтвердженням здобуття вищої освіти, а його видача є складовою послуг з освітньої діяльності.
   
   Відповідно до підпункту "ґ" підпункту 197.1.2 пункту 197.1 статті 197 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) від оподаткування податком на додану вартість звільняються операції з усіх видів освітньої діяльності, які постачаються вищими навчальними закладами I - IV рівнів акредитації, у тому числі для здобуття іншої вищої та післядипломної освіти.
   
   Враховуючи зазначене, оплата студентами вартості документів про освіту є частиною оплати вартості освітніх послуг та не включається навчальним закладом до бази оподаткування податком на додану вартість, оскільки операції з надання таких послуг звільняються від оподаткування податком на додану вартість.
   
   Водночас слід зазначити, що відповідно до пункту 198.4 статті 198 Кодексу якщо платник податку придбає (виготовляє) товари/послуги та необоротні активи, які призначаються для їх використання в операціях, які звільнені від оподаткування, то суми податку, сплачені (нараховані) у зв'язку з таким придбанням (виготовленням), не відносяться до податкового кредиту зазначеного платника.
   
   
   Заступник Міністра
   
А. Ігнатов

Отключить рекламу
Контекстная реклама
Отключить рекламу
Курсы валют
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться