Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Относительно проблем выполнения требований Закона "О ценах и ценообразовании" при осуществлении контроля за соблюдением цен

Относительно проблем выполнения требований Закона "О ценах и ценообразовании" при осуществлении контроля за соблюдением цен   
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 20.04.2011 р. № 3804-23/152
   
   Мінекономіки опрацювало Ваш запит від 07.03.2011 № к-03/41 щодо проблем виконання вимог Закону "Про ціни і ціноутворення" під час здійснення контролю за дотриманням цін і повідомляє.
   
   1. До питання щодо поширення норм Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" на заходи державного нагляду, які здійснюються органами державного контролю за цінами.
   
   Статтею 2 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" від 05.04.2007 № 877 встановлено:
   
   "Дія цього Закону поширюється на відносини, пов'язані зі здійсненням державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.
   
   Дія цього Закону не поширюється на відносини, що виникають під час здійснення заходів валютного контролю, митного контролю, контролю за дотриманням бюджетного і податкового законодавства та касових операцій, контролю за дотриманням порядку проведення розрахунків, за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, використанням державного та комунального майна, банківського і страхового нагляду, інших видів спеціального державного контролю за діяльністю суб'єктів господарювання на ринку фінансових послуг, державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, телекомунікації, поштовий зв'язок, радіочастотний ресурс України, під час проведення процедур, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення, а також оперативно-розшукової діяльності, дізнання, прокурорського нагляду, досудового слідства і правосуддя, державного нагляду за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки, державного нагляду (контролю) за дотриманням ліцензійних умов транспортування природного і нафтового газу трубопроводами та його розподілу, постачання природного газу, зберігання природного газу в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється ліцензійними умовами провадження господарської діяльності із зберігання природного газу".
   
   Відносини, що виникають під час здійснення державного нагляду (контролю) за дотримання порядку формування, встановлення та застосування цін (тарифів) у зазначеному переліку відсутні.
   
   Таким чином, органи державного контролю за цінами під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням порядку формування, встановлення та застосування цін (тарифів) зобов'язані дотримуватись вимог Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" від 05.04.2007 № 877.
   
   2. До питання щодо поширення законодавства України про ціни і ціноутворення на фізичних осіб - підприємців.
   
   Відповідно до статті 2 Закону України "Про ціни і ціноутворення" від 03.12.90 № 507 цей Закон поширюється на всі підприємства й організації незалежно від форм власності, підпорядкованості і методів організації праці та виробництва.
   
   Згідно частини третьої статті 19 Господарського кодексу України держава здійснює контроль і нагляд за господарською діяльністю суб'єктів господарювання у сфері цін і ціноутворення - з питань додержання суб'єктами господарювання державних цін на продукцію і послуги.
   
   Пунктом 2 частини другої статті 55 Господарського кодексу України визначено, що суб'єктами господарювання є зокрема громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці.
   
   Статтею 51 Цивільного кодексу України встановлено, що до підприємницької діяльності фізичних осіб застосовуються нормативно-правові акти, що регулюють підприємницьку діяльність юридичних осіб, якщо інше не встановлено законом або не випливає із суті відносин.
   
   Отже, проведення перевірок фізичних осіб - підприємців з питань дотримання порядку формування, встановлення та застосування цін (тарифів) узгоджується з чинним законодавством.
   
   Зазначена позиція Мінекономіки підтверджується позитивною практикою розгляду в судах України справ за участю органів державного контролю за цінами.
   
    Голова комісії з
   проведення реорганізації
   Міністерства економіки України
А. А. Максюта

фото автора В фокусе
Ушакова Лилия СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА — НОВЫЙ ПЕРЕРАСЧЕТ [Порядок 100]...
54429 141
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям
Нас уже image пользователей
Клуб 911 — присоединяйтесь, чтобы получить полный доступ ко всем материалам сайта. Это бесплатно!
Уже с нами? Войти