Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Возможность определение цены договора как эквивалент в иностранной валюте

Возможность определение цены договора как эквивалент в иностранной валюте

Возможность определение цены договора как эквивалент в иностранной валюте

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 19.12.2006 р. N 89-24/103


   
   Абдулову Андрію Анатолійовичу
   Копія: Комітету з питань охорони здоров'я Верховної Ради України
   Бахтеєвій Т. Д.
   вул. Грушевського, 5, м. Київ, 01008
   
   
   Міністерство економіки до листа Комітету з питань охорони здоров'я Верховної Ради України від 01.12.2006 N 06-4/16-564 розглянуло звернення громадянина Абдулова А. А. від 25.10.2006 N 10/3 щодо проблемних питань застосування чинного законодавства, і повідомляє.
   
   Відповідно до пункту 16 Положення про Міністерство юстиції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.11.2006 N 1577, Міністерство юстиції дає роз'яснення законодавства державним органам, підприємствам, установам та організаціям, готує за дорученням Кабінету Міністрів України правові висновки з відповідних питань. Водночас Положення про Міністерство економіки, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2000 N 1159, не передбачає повноважень Міністерства економіки щодо надання роз'яснення вимог законодавства.
   
   Згідно з статтею 524 Цивільного кодексу України зобов'язання має бути виражене у грошовій одиниці України - гривні.
   
   Стосовно того, що сторони можуть визначити грошовий еквівалент зобов'язання в іноземній валюті (пункт 2 статті 524 Цивільного кодексу), то відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.98 N 1998 вважається під час формування цін обґрунтованим врахуванням витрат у доларовому еквіваленті лише в частині імпортної складової структури ціни.
   
   Частинами 2 та 3 статті 533 Цивільного кодексу України визначено, якщо у зобов'язанні визначено грошовий еквівалент в іноземній валюті, сума, що підлягає сплаті у гривнях, визначається за офіційним курсом відповідної валюти на день платежу, якщо інший порядок її визначення не встановлений договором або законом чи іншим нормативно-правовим актом.
   
   Використання іноземної валюти, а також платіжних документів в іноземній валюті при здійсненні розрахунків на території України за зобов'язаннями допускається у випадках, порядку та на умовах, встановлених законом.
   
   Декретом Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 19.02.93 N 15-93 установлено режим здійснення валютних операцій на території України, визначено загальні принципи валютного регулювання, повноваження державних органів і функцій банків та інших фінансових установ України в регулюванні валютних операцій, права й обов'язки суб'єктів валютних відносин, порядок здійснення валютного контролю, відповідальність за порушення валютного законодавства. Відповідно до статті 7 вищенаведеного Декрету у розрахунках між резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту використовується засіб платежу іноземна валюта. Такі розрахунки здійснюються лише через уповноважені банки.
   
   На підставі викладеного, вважаємо, при визначенні ціни договору сторони можуть визначити її, як еквівалент в іноземній валюті, в той же час використання іноземної валюти, а також платіжних документів в іноземній валюті при здійсненні розрахунків на території України за зобов'язаннями допускається у випадках, порядку та на умовах, встановлених законодавством з цих питань.
   
   Статтею 1 Господарського кодексу України визначено, що цей Кодекс визначає основні засади господарювання в Україні і регулює господарські відносини, що виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності між суб'єктами господарювання, а також між цими суб'єктами та іншими учасниками відносин у сфері господарювання.
   
   Відповідно до абзацу другого статті 4 Господарського кодексу України не є предметом регулювання цього Кодексу майнові та особисті немайнові відносини, що регулюються Цивільним кодексом України.
   
   Враховуючи викладене, Міністерство економіки вважає, правовідносини між споживачами та юридичними особами не є предметом регулювання Господарського кодексу України.
   
   Водночас повідомляємо, що відповідно до статті 113 Конституції України акти Кабінету Міністрів України є підзаконними нормативно-правовими актами.
   
   Перший заступник Міністра
   економіки України
   С. Романюк
   

фото автора В фокусе
Ушакова Лилия СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА — НОВЫЙ ПЕРЕРАСЧЕТ [Порядок 100]...
55481 141
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям
Нас уже image пользователей
Клуб 911 — присоединяйтесь, чтобы получить полный доступ ко всем материалам сайта. Это бесплатно!
Уже с нами? Войти