Отключить рекламу

при подписке на рассылку
gift_icon
  • Об отражении в бухгалтерском учете курсовых разниц по обязательствам учредителей по взносам в уставный капитал

Об отражении в бухгалтерском учете курсовых разниц по обязательствам учредителей по взносам в уставный капитал   
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 19.11.2013 р. № 31-08410-07-16/33606
   
   Щодо відображення в бухгалтерському обліку курсових різниць за зобов'язаннями засновників з внесків до статутного капіталу

   
   
ТОВ «Інтерактивна бухгалтерія»

   
   Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України на запит щодо відображення в бухгалтерському обліку курсових різниць повідомляє.
   
   Відповідно до пункту 8 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 10.08.2000 № 193, курсові різниці, які виникають внаслідок перерахунку зобов’язань засновників при формування статутного капіталу, відображаються у складі додаткового капіталу.
   
   Курсові різниці, які виникають щодо дебіторської заборгованості або зобов’язань за розрахунками із господарською одиницею за межами України, погашення яких не планується і не є ймовірними в найближчій перспективі, відображаються у складі іншого додаткового капіталу та відображаються в іншому сукупному доході.
   
   Для обліку вищезазначених курсових різниць Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 № 291 (із змінами), призначено рахунок 42 «Додатковий капітал», зокрема, на субрахунку 423 «Накопичені курсові різниці» узагальнюється інформація про курсові різниці, які відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку відображаються у складі власного капіталу та визнаються в іншому сукупному доході, а на субрахунку 425 «Інший додатковий капітал» обліковуються курсові різниці за зобов’язаннями засновників з внесків до статутного капіталу.
   
   Директор Департаменту податкової,
   митної політики та методології
   бухгалтерського обліку
М. О. Чмерук

Теги
Отключить рекламу
Контекстная реклама
Отключить рекламу
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления