Отключить рекламу

Подпишитесь!


  • Определение группы основных средств для асфальтовой площадки

Определение группы основных средств для асфальтовой площадки   

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 05.12.2011 р. N 31-08410-07-10/30264
   (Витяг)


   
   Аналітичний облік основних засобів у розрізі груп, визначених пунктом 5 П(С)БО 7, здійснюється з урахуванням Державного класифікатора України "Класифікація основних фондів", затвердженого наказом Державного комітету України зі стандартизації, метрології та сертифікації від 19.08.97 р. N 507. Зазначеним Класифікатором дороги, вулиці, автостради віднесені до групи "Будівлі, споруди, їх структурні компоненти та передавальні пристрої".
   
   Тому асфальтовий майданчик, про який йдеться у запиті, для цілей бухгалтерського обліку відноситься до групи основних засобів "Будівлі, споруди та передавальні пристрої" та відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. N 291, відображається на субрахунку 103 "Будинки та споруди".
   
   Згідно з П(С)БО 7 підприємства самостійно встановлюють строк корисного використання (експлуатації) об'єкта основних засобів, при визнанні цього об'єкта активом.
   
   Перший заступник Міністра
   А. Мярковський

Теги
Отключить рекламу
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться