Отключить рекламу

Подпишитесь!


  • Относительно отдельных вопросов бухгалтерского учета

Относительно отдельных вопросов бухгалтерского учета   

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 29.04.2013 р. N 31-08410-07-29/13727


   
   Міністерство фінансів України на запит щодо окремих питань бухгалтерського обліку повідомляє.
   
   Відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" публічні акціонерні товариства складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності (далі - МСФЗ).
   
   З огляду на те що МСФЗ приймаються Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, їх тлумачення не відноситься до компетенції Міністерства фінансів України.
   
   Згідно з Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. N 73, і Методичних рекомендацій щодо заповнення форм фінансової звітності, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 28.03.2013 р. N 433, активи підприємства, які відображаються в балансі, поділяються на необоротні та оборотні активи, в тому числі і дебіторська заборгованість.
   
   Тому якщо завершення розрахунків за договорами, за якими сплачуються аванси підрядникові, планується протягом 12 місяців з дати балансу, то суми перерахованих авансів замовник відображає за статтею Балансу "Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами" (код рядка 1130), в іншому випадку суми перерахованих авансів підрядникам відображаються за статтею Балансу "Довгострокова дебіторська заборгованість" (код рядка 1040).
   
   Директор Департаменту
   податкової, митної політики та
   методології бухгалтерського обліку
   
   М. Чмерук

Теги
Отключить рекламу
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться