Отключить рекламу

Подпишитесь!


  • Относительно отражения гудвилла в финансовой отчетности

Относительно отражения гудвилла в финансовой отчетности   
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 12.03.2014 р. N 31-08410-07-10/5182

   Міністерство фінансів України <...> розглянуло лист <...> щодо відображення гудвілу в фінансовій звітності та повідомляє.
   
   Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 "Об'єднання підприємств" (далі - ПБО-19), затверджене наказом Міністерства фінансів України від 07.07.99 р. N 163, визначає порядок відображення в обліку і звітності придбання інших підприємств та/або об'єднання видів їх діяльності, гудвілу, який виник при придбанні.
   
   Згідно з пунктом 4 ПБО-19 гудвіл - це перевищення вартості придбання над часткою покупця у справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів, зобов'язань і непередбачених зобов'язань на дату придбання.
   
   Форма фінансової звітності і її склад визначаються Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку (далі - НПБО) 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. N 73. Підходи до розкриття інформації за статтями, зокрема балансу (звіту про фінансовий стан) (форма N 1), наведено в Методичних рекомендаціях щодо заповнення форм фінансової звітності, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 28.03.2013 р. N 433.
   
   У разі наявності, внаслідок минулих подій, у підприємства такого об'єкта обліку, як гудвіл, відповідна інформація відображається у балансі (звіті про фінансовий стан) (форма N 1) підприємства у додатковій статті "Гудвіл" (рядок 1050).
   
   Вартість гудвілу, що виникає при консолідації фінансової звітності материнського підприємства і фінансової звітності дочірніх підприємств, визначається згідно з ПБО-19 та відображається в консолідованому балансі (звіті про фінансовий стан) (форма N 1-к) у рядку 1055 "Гудвіл при консолідації".
   
   Директор Департаменту податкової,
   митної політики, доходів,
   адміністрування платежів та
   методології бухгалтерського обліку
   
М. Чмерук

Теги
Отключить рекламу
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться