при подписке на рассылку
  • Относительно учетной политики и учетных оценок

Относительно учетной политики и учетных оценок   

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 14.05.2012 р. N 31-08410-07-25/12004


   
   
Редакції всеукраїнського бухгалтерського видання "БАЛАНС"
   Редакції всеукраїнського бухгалтерського видання "Баланс "Бібліотека"

   
   Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України на запит щодо облікової політики та облікових оцінок повідомляє.
   
   Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" визначає облікову політику як сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності.
   
   Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.05.99 р. N 137, облікова оцінка - це попередня оцінка, яка використовується підприємством з метою розподілу витрат і доходів між відповідними звітними періодами.
   
   Згідно із нормами цього Положення (стандарту) облікова політика може змінюватися тільки в тому випадку, якщо змінюються статутні вимоги, вимоги органу, який затверджує положення (стандарти) бухгалтерського обліку, або якщо зміни забезпечать достовірне відображення подій або операцій у фінансовій звітності підприємства.
   
   Облікова оцінка може переглядатися, якщо змінюються обставини, на яких базувалася ця оцінка, або отримана додаткова інформація.
   
   Якщо неможливо розрізнити зміну облікової політики та зміну облікових оцінок, то це розглядається і відображається як зміна облікових оцінок.
   
   Пунктом 5 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. N 92, передбачено, що для цілей бухгалтерського обліку підприємства можуть установлювати вартісні ознаки предметів, що входять до складу малоцінних необоротних матеріальних активів.
   
   З урахуванням наведеного, зміна вартісних ознак предметів, що входять до складу малоцінних необоротних матеріальних активів, розглядається як зміна облікових оцінок. У зв'язку із зміною вартісних ознак зміни в бухгалтерському обліку щодо основних засобів, зарахованих на баланс, не проводяться.
   
   Директор Департаменту податкової,
   митної політики та методології
   бухгалтерського обліку
   
   М. Чмерук

Теги