Отключить рекламу

Подпишитесь!


  • Щодо курсових різниць та операції переоцінки об'єкта основних засобів (лист Мінфіну від 19.02.2016 р. № 31-11410-07-16/4991)

Щодо курсових різниць та операції переоцінки об'єкта основних засобів (лист Мінфіну від 19.02.2016 р. № 31-11410-07-16/4991)

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 19.02.2016 р. № 31-11410-07-16/4991

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку МФУ на запит з питань бухобліку у межах компетенції повідомляє.

Відповідно до п. 4 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 21 "Вплив змін валютних курсів", затвердженого наказом МФУ від 10.08.2000 р. N 193 (далі - ПБО-21), монетарні статті - це статті балансу про грошові кошти, а також про такі активи і зобов'язання, які будуть отримані або сплачені у фіксованій (або визначеній) сумі грошей або їх еквівалентів. Курсова різниця - це різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти при різних валютних курсах.

Пунктом 8 ПБО-21 передбачено, що визначення курсових різниць за монетарними статтями в іноземній валюті проводиться на дату здійснення розрахунків та на дату балансу.

Курсові різниці від перерахунку грошових коштів в іноземній валюті та інших монетарних статей про операційну діяльність відображаються у складі інших операційних доходів (витрат).

Курсові різниці від перерахунку монетарних статей про інвестиційну і фінансову діяльність відображаються у складі інших доходів (витрат).

Ураховуючи зазначене, заборгованість з повернення іноземному інвестору фактично внесеної іноземної інвестиції в іноземній валюті є монетарною статтею, курсові різниці від перерахунку якої підлягають відображенню у бухобліку відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінзвітності у складі витрат або доходів товариства.

Відповідно до п. 34 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затвердженого наказом МФУ від 27.04.2000 р. N 92 (далі- ПБО-7), фінансовий результат від вибуття об'єктів основних засобів (включаючи продаж) визначається вирахуванням з доходу від вибуття основних засобів їх залишкової вартості, непрямих податків і витрат, пов'язаних з вибуттям основних засобів.

Пунктом 19 ПБО-7 встановлено, що сума дооцінки залишкової вартості об'єкта основних засобів включається до складу капіталу у дооцінках та відображається в іншому сукупному доході.

Згідно з п. 3 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом МФУ від 07.02.2013 р. N 73, під іншим сукупним доходом розуміють доходи і витрати, які не включені до фінрезультатів підприємства.

Порядок відображення операцій з переоцінки основних засобів визначається пунктами 16 - 21 ПБО-7 та розкривається у Методичних рекомендаціях з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджених наказом МФУ від 30.09.2003 р. N 561.

Порядок та розмір проведення дооцінки визначається у розпорядчому документі підприємства.

Відповідно до розділу 7 зазначених Методичних рекомендацій залежно від конкретної ситуації операція переоцінки може або формувати показники додаткового капіталу, або формувати показники доходів і витрат (наприклад, у разі проведення першої дооцінки об'єкта основних засобів, про що зазначено у запиті) без впливу на фінрезультат.

При цьому операція переоцінки змінює залишкову вартість об'єкта основних засобів шляхом коригування первісної вартості об'єкта основних засобів та суми нарахованого зносу.

Директор Департаменту
податкової, митної політики та
методології бухгалтерського обліку

Ю. Романюк

Теги
Отключить рекламу
Контекстная реклама
Отключить рекламу
Курсы валют
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться