Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Щодо окремих питань проведення інвентаризації активів і зобов'язань (лист Мінфіну від 11.09.2017 р. № 35220-07/23-3607/7/2824)

Щодо окремих питань проведення інвентаризації активів і зобов'язань (лист Мінфіну від 11.09.2017 р. № 35220-07/23-3607/7/2824)

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 11.09.2017 р. № 35220-07/23-3607/7/2824

Щодо окремих питань проведення інвентаризації активів і зобов'язань

Міністерство фінансів України розглянуло <...> звернення <...> щодо окремих питань проведення інвентаризації активів і зобов'язань та в межах компетенції повідомляє.

Згідно зі статтею 134 Кодексу законів про працю України працівники несуть матеріальну відповідальність у повному розмірі шкоди, заподіяної з їх вини підприємству, установі, організації, зокрема у разі, якщо між працівником і підприємством, установою, організацією відповідно до статті 135 цього Кодексу укладено письмовий договір про взяття на себе працівником повної матеріальної відповідальності за незабезпечення цілості майна та інших цінностей, переданих йому для зберігання або для інших цілей.

Відповідно до пункту 7 розділу I Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. N 879 (далі - Положення), проведення інвентаризації є обов'язковим, зокрема у разі зміни матеріально відповідальних осіб, а також у разі зміни керівника колективу (бригадира), вибуття з колективу (бригади) більше половини його членів або на вимогу хоча б одного члена колективу (бригади) при колективній (бригадній) матеріальній відповідальності (на день приймання-передачі справ) в обсязі активів, які знаходяться на відповідальному зберіганні.

Відповідно до пункту 1 розділу II Положення інвентаризація проводиться повним складом інвентаризаційної комісії (робочої інвентаризаційної комісії) та у присутності матеріально відповідальної особи.

Згідно з пунктом 18 розділу II Положення інвентаризаційні описи (акти інвентаризації) підписуються всіма членами інвентаризаційної комісії (робочої інвентаризаційної комісії) та матеріально відповідальними особами. При цьому матеріально відповідальні особи дають розписку, в якій підтверджується, що перевірка активів відбулася в їх присутності, у зв'язку з чим претензій до членів комісії вони не мають та приймають на відповідальне зберігання перелічені в описі активи. При проведенні інвентаризації у разі зміни матеріально відповідальної особи та особа, яка приймає активи, дає розписку про отримання активів, а та, яка передає, - про передачу активів.

Відповідно до статті 8 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві належать до компетенції його власника (власників) або уповноваженого органу (посадової особи) відповідно до законодавства та установчих документів.

Підприємство самостійно розробляє систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності і контролю господарських операцій, визначає права працівників на підписання бухгалтерських документів.

Ураховуючи зазначене, визначення періодичності та строків проведення інвентаризації, крім випадків, коли проведення інвентаризації є обов'язковим, прийняття рішення про укладення договорів про повну матеріальну відповідальність, передачу майна на час тимчасової відсутності матеріально відповідальної особи іншій матеріально відповідальній особі належать до компетенції керівника підприємства.

 

Державний секретар

Є. Капінус

фото автора В фокусе
Амброзяк Наталья Подаем бенефициаров: когда и как [время пришло]...
65329 225
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям
Спасибо, что читаете сайт Бухгалтер 911 Войдите и читайте дальше бесплатно